Revifem aquests mots!

El català té un lèxic immens i preciós que li dona vida i personalitat, però per causa del contacte desproporcionat i antinatural amb el castellà, fem una cosa contraproduent: entre diverses paraules que signifiquen el mateix ens acostumem a fer servir la que més s'assembla a la llengua castellana i, en alguns casos, la menys genuïna.

En aquesta entrada hi trobareu un llistat de mots i locucions que cada cop s'usen menys, tot i que tothom els entén, i que no els hem de perdre. N'hi haurà exemples i alguna breu explicació. El llistat, per tant, anirà augmentant de mica en mica i l'anomenarem revifamots.


alhora 

- atipar

- endemà

- llevat que / llevat de

- tomb
PARLA CATALANA

LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bon Dia

Bona Nit

abans / avanç / avenç

Llista de locucions i frases fetes

gairebé / gaire bé