pudor

REVIFAMOTS

▶️ Pudor ens ve directament del llatí putōre, que significa 'mala olor'. Tot i que una olor pot ser agradable o no, tradicionalment en català diferenciem una olor agradable (olor, simplement) d'una mala olor (pudor). Darrerament, però, se sent cada cop més 'mala olor'. Fins i tot la castellanada "això olora malament". A més, que una cosa faci pudor pot ser també en sentit figurat, com un negoci, un anunci que sembla fraudulent, etc.

❗Cal no confondre la pudor amb el pudor, masculí. El pudor, del llatí pŭdōre, és 'l'aversió de l'ànim envers allò que pot ofendre la decència, la modèstia, la castedat'. LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bona Nit

abans / avanç / avenç

Acudits en català

Bon Dia

Adjectius del caràcter humà