mena

REVIFAMOTS

▶️ El mot mena està documentat des del segle XII i ens ve del cèltic meina. Actualment pateix per causa de tipus, una paraula força moderna que ens ha arribat via castellà, que fa servir tipo i que ens l'hem adaptat a la nostra manera. 

Mena pot significar 'la classe a què pertany una cosa o persona' o 'una persona o cosa semblant a la classe a què es fa referència'. També existeix la locució de mena, que significa 'per natura'.
PARLA CATALANA

LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bon Dia

Bona Nit

abans / avanç / avenç

Com es fa l'imperatiu en català?

gairebé / gaire bé