aturar

REVIFAMOTS

▶️ Tant parar com aturar comparteixen el seu significat principal: impedir de continuar un moviment o una acció. Com a substantius tenim parada i aturada. Aturar el tenim documentat des del segle XII i ve del llatí atturare. El castellà tan sols usa parar, per tant, aturar recula.LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bona Nit

abans / avanç / avenç

Acudits en català

Bon Dia

Adjectius del caràcter humà