aturar

REVIFAMOTS

▶️ Tant parar com aturar comparteixen el seu significat principal: impedir de continuar un moviment o una acció. Com a substantius tenim parada i aturada. Aturar el tenim documentat des del segle XII i ve del llatí atturare. El castellà tan sols usa parar, per tant, aturar recula.LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bona Nit

Bon Dia

Acudits en català

Llista de refranys

Acudits en català (primera tongada)