Llista de vocabulari bàsic de català

El cos humà

Aus


PARLA CATALANA