Llista de vocabulari bàsic de català

El cos humà

Aus

PARLA CATALANA