Entrades

Som-hi!

Què trobaràs en aquest web?

Parla Catalana és un web de consulta, de reforç, el qual no requereix d'un nivell alt de català per a treure'n profit, i inclús és molt útil per a principiants. Si fa temps que parles català o si fa poc i n'estàs aprenent, aquest web et serà una eina imprescindible. 

La idea és aportar qualitat i gràcia a la nostra parla. No es tracte de parlar un català 100% genuí, cosa que en cap llengua moderna s'aconsegueix, sinó d'actuar en un ample marge de millora. Ens hi posem?

En Parla Catalana trobaràs locucions i frases fetes molt característiques i fàcils d'usar. També hi trobaràs refranys i alternatives a castellanismes. A més, tindràs accés a un complet vocabulari, una sèrie de dubtes i un recopilatori d'acudits i frases boniques, tot en català, per compartir amb tothom. Tampoc faltarà una gramàtica bàsica molt amena i fàcil d'entendre.
La clau de l'èxit de tot plegat és que practiquis. Aprèn una locució o frase feta i fes-la servir al llarg del dia. I…

complement predicatiu

▶️ El complement predicatiu (Cpre) complementa alhora el verb i un altre element de l'oració, que pot ser el subjecte o el complement directe, dels quals expressa una propietat. El Cpre mai no apareix en oracions copulatives; en aquest cas sempre hi haurà un atribut. 
▶️ Poden tenir la funció de Cpre:
🔹un sintagma adjectival (el més comú)
En Miquel plorava enfadat. He comprat les gambes cares.
🔹un sintagma nominal
Es diu Sergi.

🔹un sintagma preposicional
Han pintat la paret de vermell.
▶️ El pronom feble que sovint substitueix el Cpre és el pronom hi. Exemples:
S’ha quedat bocabadada.  S’hi ha quedat.

L’Àlex s’ha tornat antipàtic.  S’hi ha tornat.
🔹En canvi, amb els verbs fer-se i dir-se fem la substitució amb el pronom en. Exemples:
Es diu Roger.  Així se’n diu.
S’ha fet musulmà. Se n’ha fet.
PARLA CATALANA

oracions simples i compostes

(En procés de creació)

temps compostos i perífrasis verbals

(En procés de creació)
▶️ Els temps compostos son aquells en els que el verb principal, el que expressa l'acció, es troba en la forma de participi i s'acompanya d'un verb que és el que es troba conjugat: el verb haver, que rep el nom de verb auxiliar. Exemples:
"He anat a casa seva". "Hauria tingut diners si hagués treballat". "Amb tot, haurem viscut més que ells". "T'hauria conegut si m'haguessis saludat". "He fet el que has dit".
▶️ En canvi, les perífrasis verbals (o formes perifràstiques) són estructures formades per un verb auxiliar conjugat que pot ser:


I aquest verb auxiliar va acompanyat d'un verb en forma impersonal: infinitiu, gerundi o participi. De vegades pot haver-hi un element d'enllaç entre els dos verbs.
El conjunt té un significat unitari que va més enllà del sentit de cada component i que s'ha d'analitzar com un tot. Exemples:

"Vaig a comprar pomes". "Cal trobar temps". &qu…

complement agent

▶️ El complement agent (Cag) només apareix a les oracions passives i és qui realitza l'acció del verb, sempre introduït per la preposició per simple o en forma de contracció. En l'oració activa corresponent fa de subjecte. Tot seguit veureu l'oració activa i a sota la corresponent passiva amb el Cag en negreta.
La Laia vol el patinet. El patinet és volgut per la Laia.
Tornarà les claus. (Subjecte: ell) Les claus seràn tornades per ell.
Comprarem tres llibres. (Subjecte: nosaltres) Tres llibres seran comprats per nosaltres.
Els nens construeixen un castell de sorra. Un castell de sorra és construït pels nens.
Compraré tomàquets vermells. Els tomàquets vermells seran comprats per mi.
El Pere demana que callis. Que callis és demanat pel Pere.
PARLA CATALANA

complement de règim verbal

▶️ El complement de règim verbal (CRV) és un complement preposicional determinat pel verb, és a dir, el verb exigeix una preposició per acabar de completar el seu significat i, com a complement, no té cap matís circumstancial que el faci ser un CC (ni de manera, lloc, temps, quantitat, etc) Les preposicions que poden introduir un CRV són només les següents: a, en, de, amb i per.
Amb aquests diners podem contribuir a ampliar la sala.
Sempre penso en la teva mare.
No et descuidis d'avisarme.
No hem anat mai amb gent tan dolenta.
Em preocupo per vosaltres.
❗En registres formals la preposició de desapareix si va seguida de la conjunció que. Tot i això, serà igualment un CRV.
No m'he adonat de que ha vingut. No m'he adonat que ha vingut.
▶️ El complement preposicional se substitueix amb els pronoms següents:
🔹Quan va introduït per a, en, amb o per, se substitueix amb hi :
La Joana pensa en l'Aina. La Joana hi pensa.
🔹Quan va introduït per de , se substitueix amb en :
Sempre parlen de p…

complement atributiu

▶️ El complement atributiu (CA) és l'atribut d'una oració amb un verb copulatiu o quasicopulatiu.
El Toni és el millor jugador de l'equip.
Van ser les millors vacances.
La piscina està força neta.
La Montse semblava molt amoïnada.
El meu cotxe sembla de curses.
PARLA CATALANA


complement circumstancial

▶️ Els complements circumstancials (CC) indiquen les circumstàncies en què té lloc l'acció del verb. Per tant, expressen matisos i circumstàncies de l'acció del verb i tenen una àmplia llibertat d'emplaçament dins l'oració.
🔹Alguns CC, com els de lloc, temps, manera, quantitat, són els adverbis del mateix nom; d'altres, com els de companyia, instrument, causa, condició, finalitat o conseqüència, indiquen factors diversos de l'acció. Tot seguit veureu el CC en negreta.
De lloc: Dinarem a Barcelona.
De temps: Dinarem a les dues.
De manera: Caminava a poc a poc.
De quantitat: Estudien molt.
De companyia: Aniré a Madrid amb en Josep.
D'instrument: Ha trencat el vidre amb una pedra.
De causa: No va dir res per por a les represàlies.
De condició: No et puc ajudar si no m'ho expliques.
De finalitat: Estudia molt per aprovar l'assignatura.
▶️ Els pronoms que poden substituir un CC són en i hi.
🔹Els CC de lloc introduïts per la preposició de se substitueixen amb el pronom en.
A…

complement indirecte

▶️ El complement indirecte (CI) complementa el verb i el complement directe (CD) alhora. Normalment, en una frase sense CD tampoc no hi ha CI. ElCI s’introdueix per a o per a, també en forma de contracció si cal (al>a+el, als>a+els/pel>per+el, pels>per+els) Tot seguit veureu el CI en negreta i el CD en cursives.
Canta per a ella. (aquí no hi ha CD)
Portaré les clausal meu germà.
He escrit la cartaper a tu.
Ara portaré les florsa l'àvia.
▶️ Els pronoms que poden substituir el CI són:
1a persona: em, ens. 2a persona: et, us. 3a persona: es, li (hi), els.
🔹En alguns casos el pronom pot variar la seva forma segons la posició que ocupi dins l'oració. Ara veureu uns exemples amb el CI en negreta:
Em llegeix el llibre. (a mi)
Llegeix-me el llibre. (a mi)
Us faré arribar els diners. (a vosaltres)
Li regalaré el disc. (a ell)
Els explica la lliçó.
Explica'ls la lliçó. (a ells o elles)
PARLA CATALANA

complement directe

▶️ El complement directe (CD) és el complement sobre el qual recau directament l'acció expressada pel verb. Quan un verb funciona com a transitiu, sense CD no té un sentit complet. Per exemple:

El Joan vol ? El Joan vol el billet.
🔹Una manera de saber si el verb és transitiu i, per tant, identificar el CD, és passar l'oració a veu passiva. I com és fa això? És molt senzill. Només has de donar la volta a l'oració afegint-hi el verbserconjugat i posant-hi el verb principal en participi. ElCD es convertirà en subjecte i el predicat inclourà un complement agent introduït per la preposicióper que abans feia la funció de subjecte. Si no té sentit o no es pot construir l'oració, significa que no hi haCD i, per tant, que el verb principal no és transitiu. En les següents oracions transitives veuràs en negreta el verb transitiu i subratllat elCD que passarà a ser subjecte en l'oració passiva. El complement agent està en cursives.

La Laia volelpatinet. El patinet és volgut per l…

complements verbals

verbs irregulars

▶️ El català té uns 9.000 verbs. Tot seguit veureu una llista dels verbs irregulars que més es fan servir amb accés a la seva conjugació simple. Si vols accedir a la conjugació més completa, ho podràs fer en aquest conjugador de Softcatalà. Si vols saber el significat d'algun verb, ho podràs fer en aquest diccionari.
❗De verbs pronominals (que es conjuguen amb un pronom feble, com per exemple: abstenir-se), només n'hi apareixen els que tan sols tenen aquesta forma. Dels verbs que poden tenir les dues formes (que es poden conjugar amb pronoms febles o sense, com per exemple: riure, riure's), només n'hi apareixen en la seva forma sense pronom.
Aabsoldreabstenir-seabstreureacolliracórreracréixeradir-seadmetreajeureanaranar-se'naparèixeraprendrearremetreasseureatendreatènyeratreureaveniravenir-seBbeureCcabercabrecaldre

verbs regulars

▶️ El català té uns 9.000 verbs. Tot seguit veureu una llista dels verbs regulars que més es fan servir amb accés a la seva conjugació simple. Si vols accedir a la conjugació més completa, ho podràs fer en aquest conjugador de Softcatalà. Si vols saber el significat d'algun verb, ho podràs fer en aquest diccionari.
❗De verbs pronominals (que es conjuguen amb un pronom feble, com per exemple: penedir-se), només n'hi apareixen els que tan sols tenen aquesta forma. Dels verbs que poden tenir les dues formes (que es poden conjugar amb pronoms febles o sense, com per exemple: menjar, menjar-se), només n'hi apareixen en la seva forma sense pronom.
Aabaixarabaixar-seabalisarabaltir-seabandonarabastarabatreablanirabolirabonarabordarabotifarrar-seabraçarabreviarabrigarabsorbirabundar