Fonts de referència

A més, aquestes fonts són molt útils per ajudar-nos a parlar català. Totes tenen característiques pròpies especials que les fan recomanables.

- DIEC 


LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bon Dia

Bona Nit

Llista de locucions i frases fetes

abans / avanç / avenç

gairebé / gaire bé