abans / avanç / avenç

DIFERÈNCIES ENTRE ABANS, AVANÇ I AVENÇ

▶️ Fem servir abans com adverbi de temps.

"Avui arribaré abans". 

"Me n'aniré abans que vosaltres".

"Això abans no passava". 

"Abans no hi havia aquest costum".

"Abans me'n vaig que acceptar aquestes condicions".

"Un moment abans". 

"El dia abans, l'any abans".

▶️ Fem servir avanç com a nom equivalent a avançament en la seva primera accepció: acció d'avançar o d'avançar-se; l'efecte. 

"L'avançament/avanç de les ciències". 

"Estic admirat dels avançaments/avanços que fa en els seus estudis. 

"L'avançament/avanç de la data del judici".

"L'avançament/avanç informatiu de TV3 va durar exactament una hora".

❗Recorda que quan es tracta de l'acció d'avançar un vehicle a un altre vehicle o el pagament anticipat o préstec a curt termini, diem avançament i no pas avanç.

"Aquell cotxe ha fet un avançament incorrecte".

"Aniré al banc a demanar un avançament de la pensió".

▶️ Fem servir avenç com a nom equivalent a progrés o millora, emfatitzant aquests aspectes.

"En aquesta empresa hi ha hagut un avenç molt important en els darrers anys".

"El correu electrònic ha significat un avenç considerable en les telecomunicacions".

PARLA CATALANA

LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bona Nit

Adjectius del caràcter humà

Bon Dia

Acudits en català