sintagma preposicional

➡️ Un sintagma preposicional està sempre introduït per una preposició i pot tenir les següents funcions:

🔹 complement del nom

les flors del balcó
un llibre amb il·lustracions

🔹 complement de l'adjectiu

content de veure't
satisfet amb les notes

🔹 complement de l'adverbi

lluny de tu

🔹 complement directe

No he vist a ningú.
Li va explicar a tothom.

🔹 complement indirecte

He comprat unes flors a la meva mare.

🔹 complement circumstancial

Viatjarem a Escòcia.

🔹atribut

El meu amic és de Lleida.

🔹 complement de règim verbal

No parlaré de vosaltres.

PARLA CATALANA