complement indirecte

▶️ El complement indirecte (CI) complementa el verb i el complement directe (CD) alhora. Normalment, en una frase sense CD tampoc no hi ha CI. El CI s’introdueix per a o per a, també en forma de contracció si cal (al>a+el, als>a+els/pel>per+el, pels>per+els) Tot seguit veureu el CI en negreta i el CD en cursives.

Canta per a ella.
(aquí no hi ha CD)

Portaré les claus al meu germà.

He escrit la carta per a tu.

Ara portaré les flors a l'àvia.

▶️ Els pronoms febles que poden substituir el CI són:

1a persona: em, ens.
2a persona: et, us.
3a persona: es, li (hi), els o los

🔹En alguns casos el pronom pot variar la seva forma segons la posició que ocupi dins l'oració. Ara veureu uns exemples amb el CI en negreta:

Em llegeix el llibre.
(a mi)

Llegeix-me el llibre.
(a mi)

Us faré arribar els diners.
(a vosaltres)

Li regalaré el disc.
(a ell)

Els explica la lliçó.

Explica'ls la lliçó.
(a ells o elles)

Expliqueu-los la lliçó.
(a ells o elles)

PARLA CATALANA