complement indirecte

▶️ El complement indirecte (CI) complementa el verb i el complement directe (CD) alhora. Normalment, en una frase sense CD tampoc no hi ha CI. El CI s’introdueix per a o per a, també en forma de contracció si cal (al>a+el, als>a+els/pel>per+el, pels>per+els) Tot seguit veureu el CI en negreta i el CD en cursives.

Canta per a ella.
(aquí no hi ha CD)

Portaré les claus al meu germà.

He escrit la carta per a tu.

Ara portaré les flors a l'àvia.

▶️ Els pronoms febles que poden substituir el CI són:

1a persona: em, ens.
2a persona: et, us.
3a persona: es, li, els

❗Recorda que alguns pronoms febles poden variar la seva forma segons quina sigui la seva posició.
🔹Alguns exemples amb el pronom feble, que fa de CI, en negreta.

Em llegeix el llibre.
(a mi)

Llegeix-me el llibre.
(a mi)

Us faré arribar els diners.
(a vosaltres)

Li regalaré el disc.
(a ell)

Els explica la lliçó.
(a ells o elles)

Explica'ls la lliçó.
(a ells o elles)

Expliqueu-los la lliçó.
(a ells o elles)

❗Tingues en compte que en la majoria de parlars el pronom li, que fa de complement indirecte, quan es combina amb els pronoms de complement directe el, la, els, les, es transforma en hi i es col·loca darrere del pronom que representa el complement directe. Per exemple: 

La mare dona l'esmorzar a en Pau.
La mare l'hi dona.

Deixaré jo la clau a la portera.
La hi deixaré jo.

Vull portar els regals a la Mònica demà.
Els hi vull portar demà.

Portaré les arracades al joier dijous.
Les hi portaré dijous.

CARACTERÍSTIQUES D'ALGUNS PARLARS

▶️ El pronom li substitueix el complement indirecte de tercera persona del singular, tant si és masculí com femení. Per exemple:

La nena li porta això.
(La nena porta això a la mestra).

Quan aquest pronom li coincideix amb el pronom de complement directe neutre ho, la combinació que s'obté és li ho. Per exemple:

La nena li ho porta 
(La nena porta això a la mestra).

Ara bé, alguns parlars pronominalitzen a vegades el complement indirecte amb la forma hi (en comptes de li) i fan servir la combinació l'hi en aquests casos, perquè representen el complement indirecte amb la forma hi i el complement directe amb la forma l'. Per exemple:

La nena l'hi porta 
(La nena porta això a la mestra).

❗El plural de li no és lis, sinó els o los (segons la posició), i serveixen per a masculí i femení.

Vaig dir-lis que no cridessin.❌

Vaig dir-los que no cridessin.✅

Els vaig dir que no cridessin.✅

PARLA CATALANA

LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bona Nit

Llista de refranys

Bon Dia

Acudits en català

abans / avanç / avenç