noms

▶️ Un nom és una paraula que serveix per designar el següent:

una persona (Marc)
un animal (lleó) 
una planta (margarida)
un objecte (martell)
una idea (felicitat)

🔹Els noms són paraules variables en gènere (masculí, femení) i nombre (singular, plural).

🔹El nom és el nucli del conjunt de paraules que formen el sintagma nominal.

▶️ Un nom pot ser:

comú fa referència a seres animats o inanimats, o conceptes en general (home, gat, poma, pedra, valor, grandesa…)

propi destaca la individualitat d’un ser (Joan, Maria, Ebre, Montseny, Catalunya…)

🔹Entre els propis hi ha dues categories:

antropònims designen una persona concreta amb nom propi (Pau, Laia…)

topònims designen un lloc concret amb nom propi (Montseny, Besòs, Eivissa, Itàlia…)

▶️ Segons el significat un nom pot ser:

concret s’aplica a elements materials (taula, aigua, gos…)

abstracte anomena un concepte, qualitat, o estat que només existeix al pensament (amor, esperança…)

individual designa un sol ésser o una sola cosa (orella, dit, ocell, abella…)

col·lectiu designa un conjunt d’individus (exèrcit, alumnat, eixam, ramat …)

comptable admet els determinants numerals cardinals (cadira, llapis…)

incomptable no admet els numerals cardinals (diners, sucre, calor, paciència, aigua…)

▶️ Segons la seva formació pot ser:

simple format per un sol mot (mar, barca, ull…)

compost format per més d’un mot (caçamosques, para-xocs, bocabadat…)

▶️ Un nom pot pertànyer a diversos grups alhora. Per exemple:

caixa > comú, concret i individual.

PARLA CATALANA