noms

▶️ Un nom (o substantiu) és una paraula (o mot) que serveix per designar el següent:

una persona (Marc)
un animal (lleó) 
una planta (margarida)
un objecte (martell)
una idea (felicitat)

🔹Els noms poden paraules variables en gènere (masculí, femení) i nombre (singular, plural).

❗En realitat, quan parlem de gènere no parlem exactament de sexe perquè la llengua no funciona així. Per tant, tal com defensen cada cop més lingüistes, hauríem de parlar de gènere no marcat i femení, o gènere no femení i femení, en comptes de simplement masculí i femení. Això es deu a que l'únic gènere clarament marcat quan ens referim a persones és el femení (amb el sufix -a), mentre que l'altre gènere no té una marca clara i recurrent, i quan està en plural pot servir per referir-se a persones dels dos sexes. Per això, quan diem "els professors d'una escola" ens referim a persones que poden ser tant de sexe masculí com femení. L'anomenat "llenguatge inclusiu", que tendeix a duplicar les formes substantives (els professors i les professores) és per a la majoria d'experts una bestiesa lingüística sense cap ni peus, que es basa en una idea errònia de "gènere" igual a "sexe". En aquest article hi trobaràs l'explicació completa.

🔹El nom és el nucli del conjunt de paraules que formen el sintagma nominal.

▶️ Un nom pot ser:

comú fa referència a seres animats o inanimats, o conceptes en general (home, gat, poma, pedra, valor, grandesa…)

propi destaca la individualitat d’un ser (Joan, Maria, Ebre, Montseny, Catalunya…)

🔹Entre els propis hi ha dues categories:

antropònims designen una persona concreta amb nom propi (Pau, Laia…)

topònims designen un lloc concret amb nom propi (Montseny, Besòs, Eivissa, Itàlia…)

▶️ Segons el significat un nom pot ser:

concret s’aplica a elements materials (taula, aigua, gos…)

abstracte anomena un concepte, qualitat, o estat que només existeix al pensament (amor, esperança…)

individual designa un sol ésser o una sola cosa (orella, dit, ocell, abella…)

col·lectiu designa un conjunt d’individus (exèrcit, alumnat, eixam, ramat …)

comptable admet els determinants numerals cardinals (cadira, cotxe… 2 cadires, 4 cotxes...)

incomptable no admet els numerals cardinals (diners, sucre, calor, paciència, aigua… no podem dir 3 diners, 4 sucres, etc...)

▶️ Segons la seva formació pot ser:

simple format per un sol mot (mar, barca, ull…)

compost format per més d’un mot (caçamosques, para-xocs, bocabadat…)

▶️ Un nom pot pertànyer a diversos grups alhora. Per exemple:

caixa > comú, concret, individual, comptable i simple.

PARLA CATALANA

LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bona Nit

abans / avanç / avenç

Adjectius del caràcter humà

Bon Dia

Acudits en català