complement directe

▶️ El complement directe (CD) és el complement sobre el qual recau directament l'acció expressada pel verb. Quan un verb funciona com a transitiu, sense CD no té un sentit complet. Per exemple:

El Joan vol ?
El Joan vol el billet.

🔹Per poder identificar el CD, podem preguntar què? al verb.

El Joan vol el billet.
Què vol el Joan? El billet.

Una altra manera és passar l'oració a veu passiva. I com és fa això? És molt senzill. Només has de donar la volta a l'oració afegint-hi el verb ser conjugat i posant-hi el verb principal en participi. El CD es convertirà en subjecte i el predicat en complement agent introduït per la preposició per que abans feia la funció de subjecte. Si no té sentit o no es pot construir l'oració, significa que no hi ha CD i, per tant, que el verb principal no és transitiu. En les següents oracions transitives veuràs en negreta el verb i subratllat el CD que passarà a ser subjecte en l'oració passiva. El complement agent està en cursives.

La Laia vol el patinet.
El patinet és volgut per la Laia.

Tornarà les claus. (Subjecte: ell)
Les claus seràn tornades per ell.

Comprarem tres llibres. (Subjecte: nosaltres)
Tres llibres seran comprats per nosaltres.

Els nens construeixen un castell de sorra.
Un castell de sorra és construït pels nens.

Compraré tomàquets vermells.
Els tomàquets vermells seran comprats per mi.

El Pere demana que callis.
Que callis és demanat pel Pere.
 
🔹A més, el CD sempre pot ser substituït per un dels següents pronoms febles, cosa que fa que el pronom també sigui CD.

1a persona: em, ens
2a persona: et, us 
3a persona: es , el, la els, les 
Complement directe indeterminat: en 
Complement directe neutre: ho 

🔹Exemples amb les oracions anteriors en les quals el pronom que fa de CD estarà en negreta:

La Laia vol el patinet.
La Laia el vol.

Tornarà les claus
Les tornarà.

Comprarem tres llibres
Els comprarem.

Els nens construeixen un castell de sorra.
Els nens el construeixen.

Compraré tomàquets vermells.
En compraré.

El Pere demana que callis.
El Pere ho demana.

🔹 Generalment, el CD no va introduït per cap preposició, però, n'hi ha algunes excepcions.

 Quan el CD és un pronom personal fort:

T'estimo a tu.

• Davant els pronoms indefinits tothom , tots , totes i ningú

Ahir us vaig mirar a tots.

• En oracions recíproques:

Es volien l'un a l'altre.

• S'aconsella posar la preposició a quan la frase pot resultar ambigua:

Qui va trobar a la Maria
(la frase "Qui va trobar la Maria?" no permetria saber si la Maria és CD o subjecte)

PARLA CATALANA