complement directe

▶️ El complement directe (CD) és el complement sobre el qual recau directament l'acció expressada pel verb. Quan un verb funciona com a transitiu, sense CD no té un sentit complet. Per exemple:

El Joan vol ?
El Joan vol el billet.

🔹Per poder identificar el CD, podem preguntar què? al verb.

El Joan vol el billet.
Què vol el Joan? El billet.

Una altra manera és passar l'oració a veu passiva. I com és fa això? És molt senzill. Només has de donar la volta a l'oració afegint-hi el verb ser conjugat i posant-hi el verb principal en participi. El CD es convertirà en subjecte i el predicat en complement agent introduït per la preposició per, que abans feia la funció de subjecte. Si no té sentit o no es pot construir l'oració, significa que no hi ha CD i, per tant, que el verb principal no és transitiu. En les següents oracions transitives veuràs en negreta el verb i subratllat el CD que passarà a ser subjecte en l'oració passiva. El complement agent està en cursives.

La Laia vol el patinet.
(Subjecte: La Laia)
El patinet és volgut per la Laia.

Tornarà les claus
(Subjecte: ell)
Les claus seràn tornades per ell.

Comprarem tres llibres
(Subjecte: nosaltres)
Tres llibres seran comprats per nosaltres.

Els nens construeixen un castell de sorra.
(Subjecte: Els nens)
Un castell de sorra és construït pels nens.

Compraré tomàquets vermells.
(Subjecte: jo)
Els tomàquets vermells seran comprats per mi.

El Pere demana que callis.
(Subjecte: El Pere)
Que callis és demanat pel Pere.

Rentaré el que em vaig comprar ahir.
El que vaig comprar ahir serà rentat per mi.
 
🔹A més, el CD sempre pot ser substituït per un dels següents pronoms febles, cosa que fa que el pronom també sigui CD.

1a persona: em, ens
2a persona: et, us 
3a persona: es , el, la, els, les 
Complement directe indeterminat: en 
Complement directe neutre: ho 

❗Recorda que alguns pronoms febles poden variar la seva forma segons quina sigui la seva posició.
🔹Exemples amb les oracions anteriors en les quals el pronom feble, que fa de CD, està en negreta:

La Laia vol el patinet.
La Laia el vol.

Tornarà les claus
Les tornarà.

Comprarem tres llibres
Els comprarem.

Els nens construeixen un castell de sorra.
Els nens el construeixen.

Compraré tomàquets vermells.
En compraré.

El Pere demana que callis.
El Pere ho demana.

Rentaré el que em vaig comprar ahir.
Ho rentaré.

🔹 Generalment, el CD no va introduït per cap preposició, però, n'hi ha algunes excepcions.

 Quan el CD és un pronom personal fort:

T'estimo a tu.

• Davant els pronoms indefinits tothom, tots , totes i ningú

Ahir us vaig mirar a tots.

• En oracions recíproques:

Es volien l'un a l'altre.

• S'aconsella posar la preposició a quan la frase pot resultar ambigua:

Qui va trobar a la Maria
(la frase "Qui va trobar la Maria?" no permetria saber si la Maria és CD o subjecte)

CARACTERÍSTIQUES D'ALGUNS PARLARS

▶️ El pronom li substitueix el complement indirecte de tercera persona del singular, tant si és masculí com femení. Per exemple:

La nena li porta això.
(La nena porta això a la mestra).

Quan aquest pronom li coincideix amb el pronom de complement directe neutre ho, la combinació que s'obté és li ho. Per exemple:

La nena li ho porta 
(La nena porta això a la mestra).

Ara bé, alguns parlars pronominalitzen a vegades el complement indirecte amb la forma hi (en comptes de li) i fan servir la combinació l'hi en aquests casos, perquè representen el complement indirecte amb la forma hi i el complement directe amb la forma l'. Per exemple:

La nena l'hi porta 
(La nena porta això a la mestra).

▶️Cal recordar que aquests parlars també substitueixen la combinació els ho (els CI i ho CD) per els hi

Els ho dono jo .
(Dono això als periodistes).
Els hi dono jo.
(Dono això als periodistes)

▶️Quan el pronom els que fa de complement indirecte es combina amb un pronom de complement directe determinat (el, la, els, les) o bé els pronoms ho, en i hi, en primer lloc sempre apareix l'indirecte. Per exemple:

Els el dono jo (Dono el diari a les periodistes).
Els la dono jo (Dono la notícia a les periodistes).
Els els dono jo (Dono els informes a les periodistes).
Els les dono jo (Dono les fotografies a les periodistes).
Els ho dono jo (Dono això a les periodistes).
Els en dono jo (Dono diners a les periodistes).
Els hi deixo el llibre (Deixo el llibre a les periodistes, al calaix).

Ara bé, els parlars que fan servir hi en substitució de li com a complement indirecte, col·loquialment també fan servir la forma els hi per a totes les combinacions anteriors.

Els hi dono jo.

PARLA CATALANA

LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bona Nit

Bon Dia

abans / avanç / avenç

Acudits en català

Llista de refranys