complement de règim verbal

▶️ El complement de règim verbal (CRV) és un complement preposicional determinat pel verb, és a dir, el verb exigeix una preposició per acabar de completar el seu significat i, com a complement, no té cap matís circumstancial que el faci ser un CC (ni de manera, lloc, temps, quantitat, etc) Les preposicions que poden introduir un CRV són només les següents: a, en, de, amb i per. 

Amb aquests diners podem contribuir a ampliar la sala.

Sempre penso en la teva mare.

No et descuidis d'avisar-me.

Ja tinc prou amb aquests diners.

Em preocupo per vosaltres.

❗En registres formals la preposició de desapareix si va seguida de la conjunció que. Tot i això, serà igualment un CRV.

No m'he adonat de que ha vingut.
No m'he adonat que ha vingut.

▶️ El CRV se substitueix amb els pronoms febles següents:

🔹Quan va introduït per a, en, amb o per, se substitueix amb hi :

Amb aquests diners podem contribuir a ampliar la sala.
Amb aquests diners hi podem contribuir.

Sempre penso en la teva mare.
Sempre hi penso.

Pensa en una resolució provisional.
Pensa-hi.

Ja tinc prou amb aquests diners.
Ja hi tinc prou.

Em preocupo per vosaltres.
M'hi preocupo.

🔹Quan va introduït per de , se substitueix amb en :

Sempre parlen de política .
Sempre en parlen.

No et descuidis d'avisar-me.
No te'n descuidis.

Et recordes d'allò que vam parlar?
Te'n recordes?

No m'he adonat que ha vingut.
No me n'he adonat.

PARLA CATALANA

LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bona Nit

abans / avanç / avenç

Adjectius del caràcter humà

Bon Dia

Llista de refranys