complement de règim verbal

▶️ El complement de règim verbal (CRV) és un complement preposicional determinat pel verb, és a dir, el verb exigeix una preposició per acabar de completar el seu significat i, com a complement, no té cap matís circumstancial que el faci ser un CC (ni de manera, lloc, temps, quantitat, etc) Les preposicions que poden introduir un CRV són només les següents: a, en, de, amb i per. 

Amb aquests diners podem contribuir a ampliar la sala.

Sempre penso en la teva mare.

No et descuidis d'avisar-me.

Ja tinc prou amb aquests diners.

Em preocupo per vosaltres.

❗En registres formals la preposició de desapareix si va seguida de la conjunció que. Tot i això, serà igualment un CRV.

No m'he adonat de que ha vingut.
No m'he adonat que ha vingut.

▶️ El CRV se substitueix amb els pronoms febles següents:

🔹Quan va introduït per a, en, amb o per, se substitueix amb hi :

Amb aquests diners podem contribuir a ampliar la sala.
Amb aquests diners hi podem contribuir.

Sempre penso en la teva mare.
Sempre hi penso.

Pensa en una resolució provisional.
Pensa-hi.

Ja tinc prou amb aquests diners.
Ja hi tinc prou.

Em preocupo per vosaltres.
M'hi preocupo.

🔹Quan va introduït per de , se substitueix amb en :

Sempre parlen de política .
Sempre en parlen.

No et descuidis d'avisar-me.
No te'n descuidis.

Et recordes d'allò que vam parlar?
Te'n recordes?

No m'he adonat que ha vingut.
No me n'he adonat.

PARLA CATALANA

LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bona Nit

Bon Dia

Acudits en català

Llista de refranys

oracions coordinades