complement atributiu

▶️ El complement atributiu (CA) és l'atribut d'una oració amb un verb copulatiu o quasicopulatiu.

El Toni és el millor jugador de l'equip.

Van ser les millors vacances.

La piscina està força neta.

La Montse semblava molt amoïnada.

El meu cotxe sembla de curses.

🔹L’atribut d’una oració amb els verbs ser, estar i semblar, se substitueix pel pronom feble ho, sempre que sigui indeterminat, és a dir, que no porti un article definit, un possessiu o un demostratiu.

La piscina està força neta?
Sí, ho està.

🔹Quan l'atribut va introduït per un article determinat (el, la, els, les) o un demostratiu (aquest, aquella...), el pronom que el substitueix és el, la, els, les (i variants).

L'Arnau és el millor cap.
L'Arnau l'és.

Van ser les millors vacances.
Les van ser.

🔹Si l’oració és emfàtica, el pronom feble en també pot realitzar la funció d’atribut.
Exemples:

Sí, que n’és de maca aquesta amiga teva!

PARLA CATALANA