complement atributiu

▶️ El complement atributiu (CA) és l'atribut d'una oració amb un verb copulatiu o quasicopulatiu.

El Toni és el millor jugador de l'equip.

Van ser les millors vacances.

La piscina està força neta.

La Montse semblava molt amoïnada.

El meu cotxe sembla de curses.

🔹L’atribut d’una oració amb els verbs ser, estar i semblar, se substitueix pel pronom feble ho, sempre que sigui indeterminat, és a dir, que no porti un article definit, un possessiu o un demostratiu.

La piscina està força neta?
Sí, ho està.

🔹Quan l'atribut va introduït per un article determinat (el, la, els, les) o un demostratiu (aquest, aquella...), el pronom que el substitueix pot ser el, la, els, les (i variants).

L'Arnau és el millor cap.
L'Arnau l'és.

Van ser les millors vacances.
Les van ser.

🔹Si l’oració és emfàtica, el pronom feble en també pot realitzar la funció d’atribut. Exemple:

Sí, que n’és de maca aquesta amiga teva!

PARLA CATALANA


LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bona Nit

abans / avanç / avenç

Adjectius del caràcter humà

Bon Dia

Llista de refranys