pronom feble en

▶️ Hi ha diferents casos en els quals podem fer servir el pronom en per substituir un element de l'oració o de la conversa. Aquest pronom està molt relacionat amb la preposició de. Tot seguit, t'explicaré els més comuns i que més joc donen a la nostra parla. Comprovaràs que no és tan difícil fer-lo servir. Som-hi 💪🏼

▶️ Fem servir en per substituir un sintagma nominal no definit en funció de complement directe (CD). Pot ser un nom, un sintagma nominal sencer o només el seu nucli. Ara veuràs cada oració segons les seves formes possibles. Fixa-t'hi que quan fem servir en i, tot i això, esmentem allò que havíem substituït, hem de posar-hi la preposició de. Ara ho veuràs tot plegat.

🔹 Substitució d'un nom no definit.

Necessites fulls
No, en tinc tres.
No, en tinc tres de fulls.

Tens gana?
No en tinc gens.
No en tinc gens de gana.

Volia taronges, però no n’he trobades.
Volia taronges, però no n’he trobades de taronges.

Ha arribat algun paquet per a mi?
Sí, n’acaba d’arribar un.
Sí, n’acaba d’arribar un de paquet.

🔹Substitució d'un sintagma nominal sencer.

Vols aigua de l’aixeta?
No, no en vull.
No, no en vull d'aigua de l'aixeta.

Queden llibres de poesia?
Sí, i tant que en queden.
Sí, i tant que en queden de llibres de poesia.

🔹 Substitució només del nucli d'un sintagma nominal.

Vols aigua de l’aixeta?
No, en vull de la font.

Tens llibres de poesia?
No; només en tinc d’assaig.

▶️ Si al sintagma resultant de la substitució hi afegim un sintagma adjectival o un possessiu, haurem d'introduir-lo amb la preposició de.

Has llegit algun llibre aquest estiu?
Sí, n’he llegit dos de molt interessants.

De cadires, a la sala n'hi ha una de trencada.

Si no tens corbata, te'n deixaré una de meva.

▶️ Si un sintagma nominal es troba al principi de l'oració i va introduït per de, el pronom en es posarà automàticament abans del verb simple, compost o perífrasis verbal que lligui directament amb el sintagma nominal. Per causa de la irrupció de la preposició de, aquest sintagma nominal formarà part d'un sintagma preposicional d'obligada substitució per en a la segona part de l'oració. Aquest sintagma nominal estarà dislocat a l'esquerra. Ara en veuràs exemples amb dislocació primer i sense després.

De coses estranyes, encara en passaran més.
Encara passaran més coses estranyes.

Dels llibres de la col·lecció, me’n falten tres.
Em falten tres llibres de la col·lecció.

De cadires, encara en calen dues més.
Encara calen dues cadires més.

D’autobusos cap a Conca, encara en sortiran dos.
Encara sortiran dos autobuses cap a Conca.

D’aigua, n’ha caigut un cabàs.
Ha caigut un cabàs d'aigua.

De plats, se n’han trencat alguns.
S'han trencat alguns plats.

Antigament, de vaixells se n’enfonsaven tots els anys.
Antigament, s'enfonsaven vaixells tots els anys.

▶️ També podem substituir els complements circumstancials (CC) de lloc introduïts amb de.

He estat dos anys a la presó, però sense sortir-ne només 6 mesos.
He estat dos anys a la presó, però sense sortir de la presó només 6 mesos.

▶️ I un complement de règim verbal (CRV) introduït amb de.

Parlem d’art i d’artistes?
Parlem-ne.

Sempre parlen de política .
Sempre en parlen.

No et descuidis d'avisar-me.
No te'n descuidis.

Et recordes d'allò que vam parlar?
Te'n recordes?

No m'he adonat (de) que ha vingut.
No me n'he adonat. (la preposició de s'evita en registres formals davant la conjunció que)

No m’he oblidat de vosaltres
No me n’he oblidat.

▶️ Per últim, podem emfatitzar un complement atributiu (CA) amb el pronom en i amb la presència de la preposició de.

Sí que n'és de bo aquest noi.
Mira que n'ets de ruc!

❗ Cal recordar que alguns verbs poden tenir fixat el pronom en. D'aquesta manera poden tenir un matís o significat diferent del seu homòleg sense pronom. Per exemple:

sortir / sortir-se'n

Ara sortiré de casa.
Sembla que no me'n sortiré.

anar / anar-se'n

Aneu al portal a esperar.
Ja és tard; aneu-vos-en.


PARLA CATALANA

LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bona Nit

Llista de refranys

oracions coordinades

abans / avanç / avenç

Bon Dia