pronom feble en

▶️ Hi ha diferents casos en els quals podem fer servir el pronom en per substituir un element de l'oració o de la conversa. Aquest pronom està molt relacionat amb la preposició de. Tot seguit us explicaré els més comuns i que més joc donen a la nostra parla. Comprovareu que no és tan difícil fer-lo servir. Som-hi 💪🏼

▶️ Fem servir en per substituir un sintagma nominal no definit en funció de CD. Pot ser un nom, un sintagma nominal sencer o només el seu nucli. Tot seguit, veureu cada oració segons les seves formes possibles. Fixeu-vos-hi que quan fem servir en i, tot i això, esmentem allò que haviem substituït, hem de posar-hi la preposició de. Ara ho veureu tot plegat.

🔹 Substitució d'un nom no definit.

Necessites fulls
No, en tinc tres.
No, en tinc tres de fulls.

Tens gana?
No en tinc gens.
No en tinc gens de gana.

Volia taronges, però no n’he trobades.
Volia taronges, però no n’he trobades de taronges.

Ha arribat algun paquet per a mi?
Sí, n’acaba d’arribar un.
Sí, n’acaba d’arribar un de paquet.

🔹Substitució d'un sintagma nominal sencer.

Vols aigua de l’aixeta?
No, no en vull.
No, no en vull d'aigua de l'aixeta.

Queden llibres de poesia?
Sí, és clar que en queden.
Sí, és clar que en queden de llibres de poesia.

🔹 Substitució només del nucli d'un sintagma nominal.

Vols aigua de l’aixeta?
No, en vull de la font.

Tens llibres de poesia?
No; només en tinc d’assaig.

▶️ Si al sintagma resultant de la substitució hi afegim un sintagma adjectival o un possessiu, haurem d'introduir-lo amb la preposició de.

Has llegit algun llibre aquest estiu?
Sí, n’he llegit dos de molt interessants.

De cadires, a la sala n'hi ha una de trencada.

Si no tens corbata, te'n deixaré una de meva.

▶️ Si un sintagma nominal es troba al principi de l'oració i va introduït per de, el pronom en es posarà automàticament abans del verb simple, compost o perífrasis verbal. Per causa de la irrupció de la preposició de, aquest sintagma nominal formarà part d'un sintagma preposicional d'obligada substitució per en a la segona part de l'oració.

De coses estranyes, encara en passaran més.

Dels llibres de la col·lecció, me’n falten tres.

De cadires, encara en calen dues més.

D’autobusos cap a Conca, encara en sortiran dos.

D’aigua, n’ha caigut un cabàs.

De plats, se n’han trencat alguns.

Antigament, de vaixells se n’enfonsaven tots els anys.

▶️ També podem substituir els CC de lloc introduïts amb de.

He estat dos anys a la presó, però sense sortir-ne només 6 mesos.
He estat dos anys a la presó, però sense sortir de la presó només 6 mesos.

▶️ I un CRV.

Parlem d’art i d’artistes?
Parlem-ne.

Sempre parlen de política .
Sempre en parlen.

No et descuidis d'avisar-me.
No te'n descuidis.

Et recordes d'allò que vam parlar?
Te'n recordes?

No m'he adonat que ha vingut.
No me n'he adonat.

No m’he oblidat de vosaltres
No me n’he oblidat.

▶️ Per últim, podem emfatitzar un CA amb el pronom en i amb la presència de la preposició de.

Sí que n'és de bo aquest noi.

PARLA CATALANA