determinants possessius

▶️ possesius: indiquen possessió o pertinença d'una cosa. Són els següents: 

🔹Possesius tònics

Un posseïdor
meumevameusmeves
teutevateusteves
seusevaseusseves

Exemples:

El meu horari.
La teva família.
Les seves idees.

Més d'un posseïdor
nostrenostranostres ('nostres' tant masculí com femení)
vostrevostravostres ('vostres' tant masculí com femení)
seusevaseusseves.

Exemples:

El nostre aniversari.
La nostra filla.
Els vostres problemes.
Les vostres bajanades.

* Els possessius tònics van acompanyats de l'article definit només quan s'anteposen al nom. Si van després del nom no el porten. Per exemple:

Anirem a casa teva
Podem comprar amb els diners meus.

* Existeix la forma llur (en comptes de 'el seu', 'la seva') i llurs (en comptes de 'els seus', 'les seves'), però el seu ús està restringit a àmbits extremadaments formals i literaris.

* En valencià es fa servir les formes meuameuesteuateuesseuaseues.

🔹Possesius àtons

monmamosmes
tontatostes
sonsasosses

* Els possesius àtons es fan servir en la parla col·loquial, sobretot amb noms de parentiu i no van acompanyats de cap article. Per exemple:

Ton pare ja ho sap.
Ma mare sempre pensa en mi.

* També els trobem en algunes locucions amb la paraula 'vida'. Per exemple:

En ma vida ho hagués imaginat.
En ta vida ho sabràs.

* I en fórmules protocol·làries de tractament sense cap significat de possessió o pertinença. Per exemple:

Sa Majestat.
Sa Santedat
Ses senyories.

PARLA CATALANA

LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bona Nit

Acudits en català

Bon Dia

Llista de refranys

abans / avanç / avenç