sintagma nominal

▶️ El sintagma nominal (SN) és una categoria gramatical formada per un nom o un pronom que fa de nucli. El sintagma nominal pot incloure determinants i un complement. Per exemple:

nosaltres
(pronom que fa de nucli)

l'aigua
(determinant + nom que fa de nucli)

aquella novel·la
(determinant + nom que fa de nucli)

qualsevol dia
(determinant + nom que fa de nucli)

una bibliotecària jubilada
(determinant + nom que fa de nucli + adjectiu que fa de complement) 

els cabells llisos
(determinant + nom que fa de nucli + adjectiu que fa de complement) 

la taula de la cuina
(determinant + nom que fa de nucli + sintagma preposicional que fa de complement) 

la resposta del mestre
(determinant + nom que fa de nucli + sintagma preposicional que fa de complement) 

la marca Nike
(determinant + nom que fa de nucli + nom que fa de complement) 

el diari Ara
(determinant + nom que fa de nucli + nom que fa de complement) 

la sèrie que feien per la tarda
(determinant + nom que fa de nucli +  complement subordinat adjectival) 

▶️ Un sintagma nominal pot fer diferents funcions dins l’oració:

🔹subjecte (el subjecte d'una oració sempre és un sintagma nominal)

La taula rodona costava molt.

🔹complement directe (formant part del predicat)

Hem comprat una taula rodona.

🔹complement atributiu (amb el verb copulatiu 'ser' i els quasicopulatius, formant part del predicat)

El metge és el meu cosí.

🔹complement predicatiu (simplement acompanyant al verb formant part del predicat)

Sempre el consideraven un treballador excel·lent.

🔹complement circumstancial (formant part del predicat)

Ho farem la setmana vinent.

PARLA CATALANA

LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bona Nit

Acudits en català

Bon Dia

Llista de refranys

abans / avanç / avenç