sintagma nominal

▶️ El sintagma nominal (SN) és una categoria gramatical formada per un nom o un pronom que fa de nucli. El sintagma nominal pot incloure determinants i un complement. Per exemple:

nosaltres
(pronom que fa de nucli)

l'aigua
(determinant + nom que fa de nucli)

aquella novel·la
(determinant + nom que fa de nucli)

qualsevol dia
(determinant + nom que fa de nucli)

una bibliotecària jubilada
(determinant + nom que fa de nucli + adjectiu que fa de complement) 

els cabells llisos
(determinant + nom que fa de nucli + adjectiu que fa de complement) 

la taula de la cuina
(determinant + nom que fa de nucli + sintagma preposicional que fa de complement) 

la resposta del mestre
(determinant + nom que fa de nucli + sintagma preposicional que fa de complement) 

la marca Nike
(determinant + nom que fa de nucli + nom que fa de complement) 

el diari Ara
(determinant + nom que fa de nucli + nom que fa de complement) 

la sèrie que feien per la tarda
(determinant + nom que fa de nucli +  complement subordinat adjectival) 

▶️ Un sintagma nominal pot fer diferents funcions dins l’oració:

🔹subjecte (el subjecte d'una oració sempre és un sintagma nominal)

La taula rodona costava molt.

🔹complement directe (formant part del predicat)

Hem comprat una taula rodona.

🔹complement atributiu (amb el verb copulatiu 'ser' i els quasicopulatius, formant part del predicat)

El metge és el meu cosí.

🔹complement predicatiu (simplement acompanyant al verb formant part del predicat)

Sempre el consideraven un treballador excel·lent.

🔹complement circumstancial (formant part del predicat)

Ho farem la setmana vinent.

PARLA CATALANA

LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bona Nit

abans / avanç / avenç

Acudits en català

Bon Dia

Adjectius del caràcter humà