complement predicatiu

▶️ El complement predicatiu (Cpre) complementa alhora el verb i el subjecte o el verb i el complement directe, expressant una propietat del subjecte o del complement directe. El Cpre mai no apareix en oracions copulatives, ja que en aquest cas sempre hi haurà un atribut. 

▶️ Poden tenir la funció de Cpre:

🔹un sintagma adjectival (el cas més comú)

En Miquel plorava enfadat.
He comprat les gambes cares.

🔹un sintagma nominal

Es diu Sergi.
El van anomenar president.

🔹un sintagma preposicional

Han pintat la paret de vermell.

▶️ El pronom feble que sovint substitueix el Cpre és el pronom hi. Exemples:

S’ha quedat bocabadada
S’hi ha quedat.

L’Àlex s’ha tornat antipàtic
S’hi ha tornat.

🔹En canvi, amb els verbs fer-se i dir-se, fem la substitució amb el pronom en. Exemples:

Es diu Roger
Així se’n diu.

S’ha fet musulmà.
Se n’ha fet.

PARLA CATALANA

LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bona Nit

Acudits en català

Bon Dia

Llista de refranys

abans / avanç / avenç