complement predicatiu

▶️ El complement predicatiu (Cpre) complementa alhora el verb i el subjecte o el verb i el complement directe, expressant una propietat del subjecte o del complement directe. El Cpre mai no apareix en oracions copulatives, ja que en aquest cas sempre hi haurà un atribut. 

▶️ Poden tenir la funció de Cpre:

🔹un sintagma adjectival (el cas més comú)

En Miquel plorava enfadat.
He comprat les gambes cares.

🔹un sintagma nominal

Es diu Sergi.
El van anomenar president.

🔹un sintagma preposicional

Han pintat la paret de vermell.

▶️ El pronom feble que sovint substitueix el Cpre és el pronom hi. Exemples:

S’ha quedat bocabadada
S’hi ha quedat.

L’Àlex s’ha tornat antipàtic
S’hi ha tornat.

🔹En canvi, amb els verbs fer-se i dir-se, fem la substitució amb el pronom en. Exemples:

Es diu Roger
Així se’n diu.

S’ha fet musulmà.
Se n’ha fet.

PARLA CATALANA

LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bon Dia

Bona Nit

abans / avanç / avenç

Llista de locucions i frases fetes

Com es fa l'imperatiu en català?