sintagma adjectival

▶️ El sintagma adjectival (SA) és una categoria gramatical formada per un adjectiu que fa de nucli. El sintagma adjectival pot incloure un adverbi que modifica el nucli o un sintagma preposicional. Per exemple:

fàcil
(adjectiu)

molt fàcil
(adverbi + adjectiu que fa de nucli)

molt fàcil de fer
(adverbi + adjectiu que fa de nucli + sintagma preposicional que fa de complement)

▶️ Un sintagma adjectival pot fer diferents funcions dins l’oració:

🔹complement del nom (formant part del subjecte de l'oració)

Aquell cotxe tan llampant corre molt per autopista.

🔹complement atributiu (amb el verb copulatiu 'ser' i els quasicopulatius, formant part del predicat)

Nosaltres som més alts.
Estic força cansat.
La mare sembla malaltona.

🔹complement predicatiu (formant part del predicat)

El gos juga tranquil.
He comprat unes sabates molt barates.

PARLA CATALANA