Algunes particularitats dels verbs catalans

▶️ Algunes particularitats dels verbs catalans

🔹Alguns verbs infinitius tenen dues formes vàlides que se solen acceptar en qualsevol registre.

caber/cabre
caler/caldre
doler/doldre

tenir/tindre (i derivats: obtenir/obtindre, mantenir/mantindre, etc)

venir/vindre (i derivats: sobrevenir/sobrevindre, intervenir/intervindre, etc)

valer/valdre (i derivats: equival/equivaldre, prevaler/prevaldre)

ser/ésser (en aquest cas, tot i que com a verbs són vàlides les dues formes, s'acostuma a fer servir ser com a verb i ésser només com a nom, per exemple, éssers viuséssers humans, etc)

🔹De vegades, però, alguns infinitius presenten formes diferents acabades en -guer que s'acostumen a evitar en registres formals.

cabre o caber/capiguer
caldre o caler/calguer
ésser o ser/siguer
haver/haguer
poder/poguer
saber/sapiguer
valer o valdre/valguer
voler/volguer

🔹També alguns gerundis presenten una forma diferent acabada en -guent que se sol evitar en registres formals.

rient/riguent (de riure)
caient/caiguent (de caure) 
bevent/beguent (de beure) 
sabent/sapiguent (de saber)
duent/duguent (de dur)
volent/volguent (de voler)
valent/valguent (de valer)
essent o sent/siguent (de ésser o ser)
tenint/tinguent (de tenir)
venint/vinguent (de venir)

🔹Els verbs ser/ésser tenen dos participis vàlids que se solen acceptar en qualsevol registre: sigut i estat.

🔹Les formes més generals de l'imperfet de subjuntiu del verb ser/ésser són les següents:

fos o fora
fossis o fores
fos o fora
fóssim o fórem
fóssiu o fóreu
fossin o foren

Les variants amb essa al radical (sigués, siguessis, sigués, siguéssim, siguéssiu, siguessin i siguera, sigueres, siguera, siguérem, siguéreu, sigueren) són pròpies d'alguns parlars i es fan servir en la llengua oral.

🔹Els verbs complir, establir, oferir, omplir, sofrir i suplir (i derivats) fan el participi amb la terminació -ert, però, en valencià i baleàric aquests verbs formen el participi amb la terminació -it:

complert (o complit)
establert (o establit)
ofert (o oferit)
omplert (o omplit)
reblert (o reblit)
sofert (o sofrit)
suplert (o suplit)

PARLA CATALANA

LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Com es fa l'imperatiu en català?

gairebé / gaire bé

Com ha de ser el meu català?

abans / avanç / avenç

Llista de locucions i frases fetes