Algunes particularitats dels verbs catalans

▶️ Algunes peculiaritats dels verbs catalans

🔹Alguns verbs infinitius tenen dues formes vàlides que se solen acceptar en qualsevol registre.

caber/cabre
caler/caldre
doler/doldre

tenir/tindre (i derivats: obtenir/obtindre, mantenir/mantindre, etc)

venir/vindre (i derivats: sobrevenir/sobrevindre, intervenir/intervindre, etc)

valer/valdre (i derivats: equival/equivaldre, prevaler/prevaldre)

ser/ésser (en aquest cas, tot i que com a verbs són vàlides les dues formes, s'acostuma a fer servir ser com a verb i ésser només com a nom, per exemple, éssers viuséssers humans, etc)

🔹De vegades, però, alguns infinitius presenten formes diferents acabades en -guer que s'acostumen a evitar en registres formals.

cabre o caber/capiguer
caldre o caler/calguer
ésser o ser/siguer
haver/haguer
poder/poguer
saber/sapiguer
valer o valdre/valguer
voler/volguer

🔹També alguns gerundis presenten una forma diferent acabada en -guent que se sol evitar en registres formals.

rient/riguent (de riure)
caient/caiguent (de caure) 
bevent/beguent (de beure) 
sabent/sapiguent (de saber)
duent/duguent (de dur)
volent/volguent (de voler)
valent/valguent (de valer)
essent o sent/siguent (de ésser o ser)
tenint/tinguent (de tenir)
venint/vinguent (de venir)

🔹Els verbs ser/ésser tenen dos participis vàlids que se solen acceptar en qualsevol registre: sigut i estat.

🔹Les formes més generals de l'imperfet de subjuntiu del verb ser/ésser són les següents:

fos o fora
fossis o fores
fos o fora
fóssim o fórem
fóssiu o fóreu
fossin o foren

Les variants amb essa al radical (sigués, siguessis, sigués, siguéssim, siguéssiu, siguessin i siguera, sigueres, siguera, siguérem, siguéreu, sigueren) són pròpies d'alguns parlars i es fan servir en la llengua oral.

🔹Els verbs complir, establir, oferir, omplir, sofrir i suplir (i derivats) fan el participi amb la terminació -ert, però, en valencià i baleàric aquests verbs formen el participi amb la terminació -it:

complert (o complit)
establert (o establit)
ofert (o oferit)
omplert (o omplit)
reblert (o reblit)
sofert (o sofrit)
suplert (o suplit)

PARLA CATALANA