conjuncions

▶️ Les conjuncions són nexes que poden connectar paraules d'una mateixa categoria (en oracions simples) i, més sovint, oracions entre si (en oracions compostes). Poden ser simples o en forma de locució. Algunes conjuncions poden ser intercanviables entre si. 

🔹Conjuncions coordinants: relacionen elements dins l'oració amb funcions equivalents.

i
És un carrer ample i llarg.
La Maria jugava a pilota i el Pere saltava.

ni
No és un carrer ample ni llarg.
No és feliç ni ho serà mai.

així com
Comporteu-vos bé, així com nosaltres ens vam comportar.

ni...ni...
No m’agrada ni l’un ni l’altre.

tan...com...
M’agraden tant l’un com l’altre.

o
Vindrà l’un o l’altre.

ni
Encara no t’han avisat ni t’ha telefonat ningú?

o...o...
O plourà o farà vent.

o bé...o bé...
Volem sortir o bé de matinada o bé a primera hora del matí.

però
Té molt bona veu, però no afina gaire.

sinó
No era el seu avi sinó el seu oncle.

🔹Conjuncions subordinants: relacionen oracions que depenen clarament una de l'altra.

que
Diuen que aquest estiu farà molta calor.

si
Pregunten si els pots rebre ara.
Si ve, ja en parlarem.

com
He sentit com cridava.

mentre
Mentre tu fas el dinar, jo estendré la roba.

perquè
No ho pot fer, perquè no té temps.
Vaig cridar ben alt, perquè ells em sentissin.

com que
Com que estava malalt, no va poder anar a la festa.

ja que
Ja que ets aquí, queda’t a dinar.

per tal que
En parlarem per tal que ens expliqui què va passar.

a fi que
T'ho dic a fi que ho tinguis en compte.

encara que
Encara que plogui, sortirem.

si bé
Vindrà al dinar, si bé no li fa gaire il·lusió.

malgrat que
Malgrat que estava refredada, va anar a la festa.

tot i que
Tot i que va entrenar, no ha pogut acabar la cursa.

per bé que
No s’ha tret el carnet per bé que ho ha intentat cinc vegades.


▶️ Connectors parentètics: són connectors que acostumen a anar entre pauses i constitueixen una estructura independent dins l'oració. La seva funció és la mateixa que una conjunció i, generalment, els trobem en oracions coordinades. Alguns d'aquests connectors també poden fer d'adverbis. Per exemple:

Acostumo a anar-hi cada dimecres i, normalment, no hi entro sol.
(normalment fa d'adverbi i connector parentètic)

Normalment, faig les coses sense pensar-hi.
(normalment fa només d'adverbi)

🔹Alguns connectors parentètics i exemples:

a més
No menjaré llet perquè no m’agrada i, a més, no em cau bé.

a continuació
Soparem i, a continuació, anirem al teatre.

aleshores, llavors
Si t’interessa saber-ho, aleshores/llavors, t’ho diré.

així mateix
Estava enfadat i li va dir, així mateix, que no ho faria.

doncs, (doncs) bé
Ja tenim la carta. Llegim-la, doncs.
Ja tenim la carta. Doncs bé, llegim-la.

a més 
Aquest botiguer té uns productes molt cars i, a més, cobra el transport.

encara més, més encara
No me n’ha dit res. Encara més / Més encara: crec que no en té ni idea

d’entrada, per començar, primerament, en primer lloc, en segon lloc, etc.
En aquesta conferència, parlarem dels diferents tipus de mamífers. Per començar / Primerament / En primer lloc, ens centrarem en els terrestres. 

finalment, per acabar
Finalment / Per acabar, parlarem de la situació econòmica.

d’una bandade l’altra (banda), per altra banda, d’(una) altra banda
Aquest llibre m’ha fascinat: d’una banda / per una banda, l’estructura és perfecta i, de l’altra (banda) / per altra banda, els personatges estan molt ben caracteritzats

per cert
M’alegro molt de veure’t. Per cert, no sé si recordes que em deus diners.

🔹Altres connectors parentètics freqüents són:

de fet
així mateix
això és
o sigui
és a dir
més ben dit
vull dir
vaja
ras i curt
més aviat
per exemple
en resum
en síntesi
en canvi
tanmateix
això sí
ara (bé)
en cas contrari
tot i així
amb tot
tot i això
malgrat tot
malgrat això
no obstant això 
de tota manera 
en qualsevol cas, en tot cas
almenys
si més no
al contrari
ben mirat
en realitat
per tant
doncs
així (doncs)
aleshores, llavors
en conseqüència
com a conseqüència
al capdavall
en conclusió
en definitiva
en fi
total

PARLA CATALANA

LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bona Nit

Acudits en català

abans / avanç / avenç

oracions coordinades

Llista de refranys