oracions coordinades

▶️ Les oracions coordinades són dues proposicions unides per mitjà d'una conjunció que forma part de l'estructura de l'oració. La seva característica principal és que no hi ha una dependència semàntica entre l'una i l'altre per tenir sentit. N'hi ha de diversos tipus clarament especificats.

🔹Copulatives. Tenen un valor d'unió o suma. 

i, ni, així com, i també, tant...com

La Maria jugava a pilota i el Pere saltava.
La Laura no va anar a casa ni va tornar a la feina.
Cantava així com ballava.
Conduïa el cotxe i també parlava per telèfon.
M’agraden tant l’un com l’altre.

🔹Disjuntives. La coordinació disjuntiva presenta coordinats dos o més elements que s’ofereixen com a alternatives obligatòries, en el cas de la disjunció exclusiva, o com a alternatives lliures, en el cas de la inclusiva.

o, o bé, o si no, o, ni

- En la disjunció exclusiva els constituents coordinats es presenten com a incompatibles i, per tant, ens obliga a fer una tria forçosa.

Anem al cinema o anem al parc?  
Posa’t la camisa blava o bé la blanca.
Vine amb el Jordi, o si no vine tu soleta.

- En la disjunció inclusiva els constituents coordinats es presenten com a compatibles.

Un "vaixell" és un mot o paraula substantiva.
Encara no t’han avisat ni t’ha telefonat ningú?

🔹Distributives. A mig camí entre les copulatives i les disjuntives. Són construccions correlatives que indiquen alternança dels termes enllaçats. 

ara...ara, ni...ni, no solament...sinó també, tant...com, l´una...l´altra, mig...mig, sigui...sigui, tant aviat...com, o bé...o bé

Ara riu, ara plora.
El Joan ni fa els deures ni estudia
No solament no parla, sinó també no hi atén.
Pots anar tant per un costat com per l'altre.
Han baixat, l'una caminant, l'altra amb el cotxe. 
Sempre diu les coses mig rient mig plorant.
Acceptarem el resultat, sigui bo sigui dolent.
Les criatures tan aviat ploren com riuen.
Pots o bé jugar o bé estudiar.

🔹Adversatives. Expressen oposició o contrarietat entre els elements que enllacen. Aquestes oracions poden ser no excloents o excloents. 

però, mentre que, no obstant això, tanmateix, sinó que, sinó, amb tot

La Mireia plora però no sap la raó.
(no excloent)
Jo menjo poc, mentre que tu menges molt.
(no excloent)
En Joan estudia, no obstant això no aprova els controls.
(no excloent)
El buscava sovint, tanmateix, ell s'amagava en la foscor.
(no excloent)
Té molts problemes; amb tot, els resoldrà aviat.
(no excloent)

No ha fet els deures, sinó que ha mirat la televisió.
(excloent)
No ho ha fet ell, sinó jo.
(excloent)

▶️ Existeixen uns tipus de connectors que fan la mateixa funció que una conjunció, però que són una estructura independent dins l'oració i hi apareixen entre pauses. Generalment actuen en oracions coordinades per fer aclariments, mostrar una conseqüència o deducció, o donar continuïtat, i els anomenem connectors parentètics.

PARLA CATALANA

LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bona Nit

abans / avanç / avenç

Acudits en català

Bon Dia

Adjectius del caràcter humà