oracions coordinades

▶️ Les oracions coordinades són oracions unides per mitjà d'una conjunció. La seva característica principal és que si les separes, les dues frases poden funcionar independentment, és a dir, l'una no depèn de l'altra per tenir sentit. Fixa't en les següents oracions i com la conjunció (en cursives) les separa en dues frases amb sentit.

La Maria jugava a pilota i el Pere saltava.

Anem al cinema o anem al parc?

Encara no t’han avisat ni t’ha telefonat ningú?

No ha fet els deures, sinó que ha mirat la televisió.

Comporteu-vos bé, així com nosaltres ens vam comportar.

Neda com un peix, és a dir, es mou amb facilitat per l'aigua.

Buscarem les claus, per tant, sortirem tard.

Va aprovar tot, fins i tot, va treure bones notes.

PARLA CATALANA