veure-hi / sentir-hi

USOS DELS VERBS VEURE-HI I SENTIR-HI

▶️ Els verbs veure i sentir (en el context de percebre imatges i sons) els fem servir de manera normal. Per exemple:

"He vist el seu germà". 

"Estava veient la gent".

"Vam sentir un soroll".

"No sento el que diuen".

▶️ Ara bé, en el cas de veure-hi i sentir-hi (les formes pronominals de veure i sentir), el pronom feble hi no substitueix res esmentat abans, sinó més aviat dona al verb un nou significat, això sí, relacionat amb el seu homòleg sense pronom.

Veure-hi > tenir el sentit de la vista.
Sentir-hi > tenir el sentit de l'oïda.

EXEMPLES

"Hi veig més ara que abans".

"Sense ulleres no hi veig".

"Com que l’habitació és a les fosques no s’hi veu".

"Va pel carrer veient-hi doble".

"Tenia un tap a l’orella i no hi sentia".

"Sentir-hi bé, per viure millor".

"L’àvia és molt velleta però hi sent més que nosaltres".

▶️ Per tant, veure i sentir (en el cas de percebre imatges i sons) acostumen a ser verbs transitius, cosa que vol dir que s’han d’usar acompanyats d’un complement directe (CD) típic o, menys freqüentment, en forma de sintagma preposicional. Per exemple:

"He vist el seu germà". (CD típic)

"Estava veient la gent". (CD típic)

"Vam sentir un soroll". (CD típic)

"No sento el que diuen". (CD típic)

"Crec que he vist de tot". (CD sintagma preposicional)

"Crec que he sentit de tot". (CD sintagma preposicional)

▶️ En canvi, veure-hi i sentir-hi sempre són intransitius i no porten cap d'aquests complements, perquè no es tracte de veure o sentir res en concret, sinó del fet de poder usar, o no, el sentit de la vista i de l'oïda.

PARLA CATALANA

LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bona Nit

abans / avanç / avenç

Llista de refranys

Bon Dia

Paraules amb dièresi en català