veure-hi / sentir-hi

▶️ Els verbs veure i sentir (en el context de percebre sons) els fem servir de manera normal. Per exemple:

"He vist el seu germà". 

"Estava veient la gent".

"Vam sentir un soroll".

"No sento el que diuen".

▶️ Ara bé, en el cas de veure-hi i sentir-hi, el pronom hi no substitueix res esmentat abans, sinó més aviat dona al verb un nou significat, això sí, relacionat amb el seu homòleg sense pronom.

Veure-hi > tenir el sentit de la vista.
Sentir-hi > tenir el sentit de l'oïda.

EXEMPLES

"Hi veig més ara que abans".

"Sense ulleres no hi veig".

"Com que l’habitació és a les fosques no s’hi veu".

"Va pel carrer veient-hi doble".

"Tenia un tap a l’orella i no hi sentia".

"Sentir-hi bé, per viure millor".

"L’àvia és molt velleta però hi sent més que nosaltres".

▶️ Per tant, veure i sentir acostumen a ser verbs transitius, cosa que vol dir que s’han d’usar acompanyats d’un complement directe (CD). Amb tot, de vegades poden funcionar com a intransitius amb un complement preposicional (CP). Per exemple:

"He vist el seu germà". (CD)

"Estava veient la gent". (CD)

"Vam sentir un soroll". (CD)

"No sento el que diuen". (CD)

"Crec que he vist de tot". (CP)

"Crec que he sentit de tot". (CP)

"M'he vist amb ell". (CP)

▶️ En canvi, veure-hi i sentir-hi sempre són intransitius i no porten cap d'aquests complements, perquè no es tracte de veure o sentir res en concret, sinó del fet de poder usar, o no, el sentit de la vista i de l'oïda.

PARLA CATALANA