Quan podem fer servir l'adverbi "pas"?

▶️ L'adverbi pas és una particularitat del català que cal fer servir per tal que no es perdi. El castellà no en té res similar i per això el podem abandonar sense adonar-nos-en.


🔹En general, el podem fer servir en oracions negatives darrere del verb. Per exemple:

No ho sé pas.
No ens veurem pas demà.
No facis pas això!
No li diguis pas res.
No ho faré pas.
Aquest cotxe no és pas barat.

🔹També en oracions comparatives amb l'ús del no expletiu. En aquest cas el posem darrere del no per reforçar el segon terme de la comparació. Per exemple:

Estudia més tranquil a la nit que no pas durant el dia.
Anirà més lleuger sense la motxilla que no pas amb ella.
Tal com és, serà més feliç amb parella que no pas sol.

❗ Què és això del no expletiu que he esmentat? Anomenem expletiu un mot que no és necessari per al sentit de l'oració i que no té cap funció gramatical, només expressiva. En aquests casos, sense el no i sense el pas l'oració té sentit i és vàlida, però si fem servir el no, també podem incloure-hi el pas. Un altre mot que pot ser expletiu és que.


PARLA CATALANA

LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bon Dia

Bona Nit

Llista de refranys

complement de règim verbal

100 frases històriques en català