Quan podem fer servir l'adverbi "pas"?

▶️ L'adverbi pas és una particularitat del català que cal fer servir per tal que no es perdi. El castellà no en té res similar i per això el podem abandonar sense adonar-nos-en.


🔹En general, el podem fer servir en oracions negatives darrere del verb. Per exemple:

No ho sé pas.
No ens veurem pas demà.
No facis pas això!
No li diguis pas res.
No ho faré pas.
Aquest cotxe no és pas barat.

🔹També en oracions comparatives amb l'ús del no expletiu. En aquest cas el posem darrere del no per reforçar el segon terme de la comparació. Per exemple:

Estudia més tranquil a la nit que no pas durant el dia.
Anirà més lleuger sense la motxilla que no pas amb ella.
Tal com és, serà més feliç amb parella que no pas sol.

❗ Què és això del no expletiu que he esmentat? Anomenem expletiu un mot que no és necessari per al sentit de l'oració i que no té cap funció gramatical, només expressiva. En aquests casos, sense el no i sense el pas l'oració té sentit i és vàlida, però si fem servir el no, també podem incloure-hi el pas. Un altre mot que pot ser expletiu és que.


PARLA CATALANA

LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bona Nit

abans / avanç / avenç

Adjectius del caràcter humà

Bon Dia

Acudits en català