paraula / mot

DIFERÈNCIES ENTRE PARAULA I MOT

▶️ Quan ens referim a una unitat significativa que consta d'un o més morfemes, caracteritzada per una certa autonomia funcional dins d'una oració o un sintagma, paraula i mot són sinònims.

La paraula 'buscar' és d'origen castellà.✅
El mot 'buscar' és d'origen castellà.✅

🔹PARAULA ve del llatí parabŏla i en català hi apareix al segle XII.

🔹MOT ve del llatí mŭttum i va ser més tardà. Hi apareix al segle XIV.

▶️ En alguns contextos, però, no són pas sinònims, ja que paraula té significats més diversos.

Aquesta persona no té paraula.✅
Aquesta persona no té mot.❌

PARLA CATALANA

LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bona Nit

abans / avanç / avenç

Acudits en català

Bon Dia

Adjectius del caràcter humà