Què és el "que" expletiu?

▶️ En gramàtica se sol anomenar expletiu un mot que no és necessari per al sentit de l’oració i que no hi desenvolupa una funció gramatical, només expressiva, però que es fa servir sovint. Per exemple, el que del qual parlarem ara.

En català, el que expletiu s'utilitza molt en preguntes, però per influència del castellà, que gairebé no el fa servir, s'està perdent a les zones urbanes. Aquí en teniu uns exemples:

Que vindràs més tard?
Que hi arribareu aviat?
Que el coneixeu?
Que sou parella?

El podem fer servir en gairebé qualsevol pregunta! 😉

Les frases són correctes sense aquest que, però si el fem servir quan parlem, la nostra llengua serà més autèntica, amb més personalitat 😀.

A més, si t'hi fixes, l'entonació de la pregunta canvia si l'utilitzem.

PARLA CATALANA

LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bona Nit

abans / avanç / avenç

Adjectius del caràcter humà

Bon Dia

Acudits en català