què / que

DIFERÈNCIES ENTRE QUÈ I QUE

▶️ S'escriu què en els següents casos:

🔹Quan és un pronom relatiu precedit de preposició i equival a el qual, la qual, els quals, les quals.

L'abric amb què va sortir li va anar bé.
L'abric amb el qual va sortir li va anar bé.

La història de què et parlo és veritat.
La història de la qual et parlo és veritat.

El cotxe en què van anar estava mig atrotinat.
El cotxe en el qual van anar estava mig atrotinat.

🔹Quan és un pronom interrogatiu i equival a quina cosa.

Què vols?
Quina cosa vols?.

No sé què hi ha.
No sé quina cosa hi ha.

No sé què li passa.
No sé quina cosa li passa.

🔹Quan és un pronom exclamatiu i equival a quina cosa.

Què dius ara!
Quina cosa dius ara!

🔹Amb el significat de quid d'una qüestió

Encara m'han de dir el què.

Cal analitzar tots els quès i els perquès.

▶️ S'escriu que en els casos següents:

🔹quan és un pronom relatiu no precedit de preposició que equival el qualla qual, els quals, les quals.

El llibre que vols està al prestatge.
El llibre el qual vols està al prestatge.

🔹Quan és una conjunció.

Vull que entris amb mi.

🔹Quan és un adverbi exclamatiu i equival a molt.

Que ruc!
Molt ruc!

Que amables que sou!
Molt amables que sou!

🔹Quan és un adjectiu exclamatiu.

Que cotxes tenen!

❗També existeix el que expletiu.

PARLA CATALANA

LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bon Dia

Bona Nit

abans / avanç / avenç

gairebé / gaire bé

Com es fa l'imperatiu en català?