sintagma adverbial

▶️ El sintagma adverbial (Sadv) és una categoria gramatical formada per almenys un adverbi que fa de nucli o una locució adverbial. Pot estar acompanyat d'un sintagma preposicional.

arriba tard
(tard és Sadv i nucli alhora)

arriba molt tard
(molt tard és el Sadv, tard és el nucli i molt és un altre adverbi que modifica el nucli)

ho farà a corre-cuita
(a corre-cuita és el Sadv en forma de locució adverbial)

està lluny de tu
(lluny és el Sadv i de tu és el sintagma preposicional que l'acompanya)

és tan fàcil amb les instruccions
(tan fàcil és el Sadv, fàcil és el nucli, tan és un altre adverbi que modifica el nucli i amb les instruccions és el sintagma preposicional que l'acompanya)

▶️ Un sintagma adverbial pot fer diferents funcions dins l’oració:

🔹 complement circumstancial (formant part del predicat)

Avui hem sopat molt bé.
Hem treballat massa ràpid.

🔹complement atributiu (amb el verb copulatiu 'ser' i els quasicopulatius, formant part del predicat)

Afanyat que és tard.
La casa està força lluny.

PARLA CATALANA

LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bon Dia

Bona Nit

abans / avanç / avenç

Llista de locucions i frases fetes

Com es fa l'imperatiu en català?