determinants

El determinant és una paraula que va davant del nom per presentar-lo, identificar-lo o quantificar-lo. Els determinants funcionen com a especificadors dels noms. Tenim diferents tipus de determinants.
PARLA CATALANA