determinants quantitatius

▶️ Els determinants quantitatius expressen la quantitat d'un nom sense precisar-la i fan la funció d'adjectiu.

🔹quantitatius per ordre de més a menys quantitat

massa (quantitat excessiva)

"La Maria té massa problemes".

molt (quantitat elevada)
molta
molts
moltes

"Avui fa molta calor".

força (quantitat elevada)

"Hi ha força peticions d'ingrés".

bastant (quantitat elevada)
bastanta
bastants
bastantes

"Ahir vau fer bastant feina".

❗força i bastant són equivalents

prou (quantitat suficient)

"No hi haurà prou diners per pagar el deute".

poc (quantitat baixa)
poca
pocs
poques

"En unes poques setmanes tindrem vacances".

gaire (quantitat baixa)

"No tinc gaire gana".

❗compte amb els usos de gaire

gens (absència)

"No tinc gens fred".

🔹altres quantitatius 

més 

"Tinc més problemes que tu".

menys 

"Cada vegada tenim menys temps".

tant
tanta
tants
tantes

"Tinc tanta gana que em menjaria un bou".

quant
quanta
quants
quantes

"Espera uns quants dies".

▶️ En registres informals també es fa servir els plurals masses, forces, prous i gaires, tot i que no és obligatori. Per exemple:

Fa massa dies que no el veig.
Fa masses dies que no el veig.

PARLA CATALANA

LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bona Nit

Llista de refranys

oracions coordinades

abans / avanç / avenç

Bon Dia