determinants quantitatius

▶️ Els determinants quantitatius expressen la quantitat d'un nom sense precisar-la.

massa

"La Maria té massa problemes".

força

"Hi ha força peticions d'ingrés".

prou 

"No hi haurà prou diners per pagar el deute".

més 

"Tinc més problemes que tu".

menys 

"Cada vegada tenim menys temps".

gens 

"No tinc gens fred".

bastant 
bastants

"Ahir vau fer bastant feina".

gaire 
gaires (de)

"No tinc gaire gana".

quant
quanta
quants
quantes

"Fa uns quants dies que hem arribat".

tant
tanta
tants
tantes

"Tinc tanta gana que em menjaria un bou".

molt
molta
molts
moltes

"Avui fa molta calor".

poc
poca
pocs
poques

"En unes poques setmanes tindrem vacances".