determinants indefinits

▶️ indefinits: identifiquen un nom de manera poc precisa. Són els següents:

ununaunsunes
"Un dia quedarem a sopar".

algunalgunaalgunsalgunes
"Si tens alguna hora lliure m'ho dius".

altrealtraaltres
"L'altre dia em vaig posar malalt".

taltals
"Podrien parlar-ho i dir: doncs tal dia i tal dia ho fem".

certcertacertscertes
"Certes marques fan una mica de trampa".

qualsevol
"Qualsevol dia em tornaràs boig".

cap
"Cap article em va interessar".

cada
"Cada cop que vens la fas grossa".

tottotatotstotes
"Corria per totes bandes sense parar".

diversosdiverses
"Tinc diverses fotos teves".

mateixmateixamateixosmateixes
"El mateix llibre el tinc a casa".

PARLA CATALANA