interrogatius i exclamatius

Hi ha diferents maneres de preguntar en català i diferents mots que poden actuar com a elements interrogatius i exclamatius. Aquests mots serveixen, o bé per a preguntar directament o indirectament per alguna cosa o persona, o bé per a fer-ne una admiració. Són paraules que poden tenir diferents funcions, com a pronom (substitueix alguna cosa implícita), conjunció (simple nexe), adjectiu (modifica un substantiu) i adverbi (modifica un adjectiu, verb o un altre adverbi).

INTERROGATIUS

▶️ El pronom interrogatiu què. Aquest pronom equival a quina cosa

Què has fet ara?

A què es dedica?

🔹Amb la preposició per (per què), preguntem per quina raó.

Per què has anat sol?

Per què tens mal aspecte?

▶️ La conjunció que. Aquesta conjunció pot aparèixer en preguntes que comencen amb alguns determinants, pronoms, verbs o adverbis. En aquest cas, l'entonació de la pregunta canvia.

La moto és teva?
Que la moto és teva?
(Amb determinant article definit)

Aquest jersei no et va bé?
Que aquest jersei no et va bé?
(Amb determinant demostratiu)

Ho faràs tu?
Que ho faràs tu?
(Amb pronom feble)

Vindràs demà?
Que vindràs demà?
(Amb verb)

Encara dorm el teu germà?
Que encara dorm el teu germà?
(Amb adverbi)

▶️ El pronom interrogatiu qui. Aquest pronom equival a quina persona o quines persones.

Qui t’ho ha regalat?

Quins han muntat aquest sidral?

▶️ L'adjectiu interrogatiu quin. Aquest interrogatiu és variable i quan el nom no està present actua com a pronom, perquè el substitueix.

Quin dia et va bé?

Quina camisa busques?

Quines samarretes vols?
Quines vols? (En funció de pronom)

🔹A vegades pot anar acompanyat d'una preposició.

A quin amic has de telefonar?

De quins mitjans disposes per a fer la pel·lícula?

Per quin carrer has anat?

Per quina raó no vens?

Amb quin cotxe has vingut?

▶️ L'adjectiu interrogatiu quant. Com a adjectiu, quant és variable.

Quant temps estaràs de vacances?

Quanta aigua cap a la pica?

Quants llibres vols que et compri?

🔹Es pot utilitzar la preposició de com a nexe entre aquest adjectiu interrogatiu i un nom que l'acompanyi.

Quant temps estaràs de vacances?
Quant de temps estaràs de vacances?

🔹Pot ser un pronom quan té un ús absolut equivalent a quin preu o quina quantitat.

Quant val?

Quants sou?

Per quant ho vas comprar?

▶️ L'adverbi on. Aquest adverbi interroga sobre el lloc, pot anar acompanyat de preposició i equival a a quin lloc o en quin lloc (on o a on), de quin lloc (d’on) i per quin lloc (per on). 

On has posat el sucre?

A on vas ara?

D’on véns?

Per on vas?

▶️ L'adverbi quan. En aquest cas, podem interrogar sobre el moment en què passa una acció.

Quan t’ha dit que vindrà?

Fins quan ha de durar aquest soroll?

▶️ L'adverbi com. Amb aquest adverbi interroguem sobre la manera en què s’executa una acció.

Com penses arribar a temps?

Com ho faràs?

EXCLAMATIUS

▶️ El pronom què. Aquest pronom també pot ser exclamatiu amb el significat de quina cosa.

Què dius ara?

▶️ L'adverbi que. En el cas exclamatiu fa d'adverbi.

Que agradable que és!
(Modifica un adjectiu)

Que canviat que et veig!
(Modifica un verb participi)

Que decididament que ha actuat!
(Modifica un adverbi)

▶️ L'adjectiu exclamatiu quin. Aquest exclamatiu és variable.

Quin dia més maco que fa.

Quina mare més jove que tens!

Quin arbre més alt!

▶️ L'adjectiu exclamatiu quant. Aquest exclamatiu és variable.

Quantes mentides que has dit! 

Quanta misèria!

▶️ L'adverbi com

Com nevava aquest matí!

Com és de dolça, aquesta poma!

PARLA CATALANA

LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bona Nit

Llista de refranys

Bon Dia

Acudits en català

abans / avanç / avenç