gaire / massa

DIFERÈNCIES ENTRE GAIRE I MASSA

▶️ Gaire
es fa servir com adjectiu o adverbi de la següent manera:

🔹en oracions negatives acompanyat de no o sense:

"Nogaire gana". adj

"No tinc gaire paciència". adj

"No hi havia gaire gent". adj

"Van jugar sense gaire intensitat". adj

"M'he quedat sense gaire temps". adj

"No em trobo gaire bé". adv

"No et sento gaire". adv

"No vam jugar gaire a futbol". adv

"No era gaire alt". adv

🔹en oracions interrogatives:

"Ha vingut gaire gent?". adj

"Fa gaire estona que m'esperes?". adj

"Que haurem d’esperar-nos gaire, per saber les notes?". adv

🔹en oracions condicionals:

"Si hi ha gaires modificacions, serà millor redactar-ho de nou". adj

"Si sopem gaire tard, dormirem poc". adv

▶️ Gaire es pot utilitzar com adjectiu en plural (gaires) quan sigui necessari, tot i que no és obligatori, ja que també compleix aquesta funció. En tots aquests casos esmentats, cal fer servir gaire en comptes de molt, molts, molta, moltes.

▶️ Massa, com adjectiu o adverbi, denota clarament excés. Per exemple:

"He estat massa temps mirant la televisió". adj

"Has portat masses llibres". adj

"Això és massa; no m'ho crec". adv

"És massa tard i ja no hi és". adv

"Ha caminat massa". adv

▶️ Massa es pot utilitzar com adjectiu en plural (masses) quan sigui necessari, tot i que no és obligatori ja que massa també compleix aquesta funció.

PARLA CATALANA