oracions simples i compostes

▶️ Les oracions simples són idees que giren al voltant d'un verb que fa de nucli. Pot ser un verb simple, compost o una perífrasis. Aquestes oracions poden ser de dos tipus:


🔹predicatives (amb verb predicatiu)

▶️ Les oracions compostes tenen més d'un verb que no forma perífrasi verbal. Poden ser de tres tipus:
PARLA CATALANA