pronom feble ho

▶️ El pronom feble ho és neutre i invariable. Pot substituir els pronoms demostratius això i allò, i el pronom indefinit res, o tota una oració equivalent a aquestes formes. En aquest cas realitza la funció de complement directe CD.

Li vaig dir que callés i que se n'anés, però no ho va fer.
(No va fer això)

Tenia tantes ganes d'anar a casa seva!
Doncs no ho sabia.
(No sabia això)

Rentaré el que em vaig comprar ahir i
ho rentaré bé.
(Rentaré bé això)

No m’agrada, però ho accepto.
(Accepto aixòallò)

Si necessiteu res, ho agafeu.
(Agafeu això o allò)

▶️ El pronom ho també pot substituir un complement atributiu CA.

No sé si és boig, però ho sembla.

Estava malalt, però ara ja no ho està.

Aquest got és de vidre, però aquell altre no ho és.

Li vaig preguntar si era metge i em va dir que no ho era.

Voler és poder i sempre ho serà.

▶️ El pronom ho amb el verb fer pot representar un sintagma verbal format per un verb d’acció .

Va dir que no ploraria i ho va fer.

Si tu parles amb la mestra, jo també ho faré.

Havíem pensat regalar un ram de roses a l’àvia, però els meus cosins no ho volen fer.

❗Recorda que amb el verb passar, ho forma una unitat sense substituir res.

Ens ho hem passat bé.
Ara s’ho passen bé.

❗Quan el pronom ho coincideix amb el pronom hi, com que la combinació de tots dos no és possible, només es manté el pronom ho. Per exemple:

Li he dit que portés allò a la cuina però al final no ho ha portat.
(el complement directe allò se substitueix pel pronom ho, però el complement circumstancial de lloc a la cuina queda sense pronom a la segona part de l'oració)

🔹Una altra solució possible, quan el pronom ho representa un complement directe, és fer servir la combinació l'hi (que s'obté del pronom ho, que pren la forma l', i el pronom hi). Per exemple:

Li he dit que portés allò a la cuina però al final no l'hi ha portat. 

CARACTERÍSTIQUES D'ALGUNS PARLARS

▶️ El pronom li substitueix el complement indirecte de tercera persona del singular, tant si és masculí com femení. Per exemple:

La nena li porta això.
(La nena porta això a la mestra).

Quan aquest pronom li coincideix amb el pronom de complement directe neutre ho, la combinació que s'obté és li ho. Per exemple:

La nena li ho porta 
(La nena porta això a la mestra).

Ara bé, alguns parlars pronominalitzen a vegades el complement indirecte amb la forma hi (en comptes de li) i fan servir la combinació l'hi en aquests casos, perquè representen el complement indirecte amb la forma hi i el complement directe amb la forma l'. Per exemple:

La nena l'hi porta 
(La nena porta això a la mestra).

▶️ Cal recordar que aquests parlars també substitueixen la combinació els ho (els CI i ho CD) per els hi

Els ho dono jo .
(Dono això als periodistes).
Els hi dono jo.
(Dono això als periodistes).

PARLA CATALANA

LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bona Nit

Llista de refranys

oracions coordinades

abans / avanç / avenç

Bon Dia