per què / perquè

DIFERÈNCIES ENTRE PER QUÈ I PERQUÈ

▶️ S'escriu per què quan introdueix frases interrogatives, tant si són directes (amb signes d'interrogació) com indirectes (sense signes). Per exemple:

"Per què no has dit res?".

"M'agradaria saber per què no has vingut".

▶️ S'escriu perquè quan és conjunció. Pot tenir valor causal o valor final. Per exemple:

"No he vingut perquè no m'he trobat bé" (causal).

"Aniré a casa seva perquè m'agrada" (causal).

"Els van convocar a la reunió perquè hi exposessin el seu punt de vista" (final).

"Els seus pares van venir perquè ella els ensenyés el pis nou" (final).

▶️ També s'escriu perquè quan és substantiu (va precedit d'un determinant). Per exemple:

"El perquè de tot plegat".

"Vull saber els perquès del seu comportament".

"Hi havia només un perquè".

PARLA CATALANA

LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bona Nit

abans / avanç / avenç

Acudits en català

Bon Dia

Adjectius del caràcter humà