per què / perquè

DIFERÈNCIES ENTRE PER QUÈ I PERQUÈ

▶️ S'escriu per què quan introdueix frases interrogatives, tant si són directes (amb signes d'interrogació) com indirectes (sense signes). Per exemple:

"Per què no has dit res?".

"M'agradaria saber per què no has vingut".

▶️ S'escriu perquè quan és conjunció. Pot tenir valor causal o valor final. Per exemple:

"No he vingut perquè no m'he trobat bé" (causal).

"Aniré a casa seva perquè m'agrada" (causal).

"Els van convocar a la reunió perquè hi exposessin el seu punt de vista" (final).

"Els seus pares van venir perquè ella els ensenyés el pis nou" (final).

▶️ També s'escriu perquè quan és substantiu (va precedit d'un determinant). Per exemple:

"El perquè de tot plegat".

"Vull saber els perquès del seu comportament".

"Hi havia només un perquè".

PARLA CATALANA

LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bona Nit

Bon Dia

Llista de refranys

Acudits en català

abans / avanç / avenç