confiar / refiar-se

▶️ Confiar és un verb que podem fer servir en el sentit de donar o deixar una cosa a algú, en la qual hi ha implícita la nostra confiança pel fet de desfer-nos-en:

Confiar un dipòsit al banc.
Confiar els infants al mestre. 
Confiar la instrucció de les criatures a l'escola pública. 
Confiar la direcció de la fàbrica a algú.
Confiar un secret a algú.

▶️ També usem confiar quan demostrem confiança en una persona o cosa:

Confiar en Déu. 
Confiar en la seva sort. 
Confiar en les seves pròpies forces.

▶️ Refiar-se és un verb pronominal, és a dir, necessita un pronom feble que correspon al subjecte de l'oració i sempre s'associa amb la preposició de, sola o en forma de contracció, sigui present de forma explícita o implícita, per això és fàcil posar-hi el pronom en que acostuma a substituir complements introduïts per de:

JO "Del que ha dit, no me'n refio" (explícit: del que ha dit)

TU "Te n'hauras de refiar" (implícit: 'allò que s'hagi esmentat abans)

TU "Te'n refies?" (implícit: 'allò que s'hagi esmentat abans)

ELL "No se'n refia, que hi farem" (implícit: d 'allò que s'hagi esmentat abans)

VOSALTRES "Si us en refieu, feu la compra" (implícit: 'allò que s'hagi esmentat abans)

▶️ Ho podem resumir tot de la següent manera:

Confiem una cosa a algú.
Confiem en alguna cosa o en algú.
(relacionat amb les preposicions a o en)

Ens refiem 'alguna cosa o 'algú.
(relacionat amb la preposició de)

Segons la construcció de la frase, farem servir confiar i refiar-se.

PARLA CATALANA