olorar / fer olor

DIFERÈNCIES ENTRE OLORAR I FER OLOR

▶️ Els éssers vius podem olorar perquè tenim aquesta capacitat. Els objectes i els aliments no poden olorar, però sí que poden fer olor, igual que els éssers vius. 

Puc olorar la pluja.

La pluja fa bona olor.

M'agrada olorar les flors.

Les flors fan bona olor.

El pastís olora bé.❌
El pastís fa bona olor.✅

Olores malament. No t'has dutxat?❌
Fas mala olor. No t'has dutxat?✅

PARLA CATALANA