olorar / fer olor

DIFERÈNCIES ENTRE OLORAR I FER OLOR

▶️ Els éssers vius podem olorar perquè tenim aquesta capacitat. Els objectes i els aliments no oloren, però sí que poden fer olor, cosa que també poden fer els éssers vius. 

Puc olorar la pluja.

La pluja fa bona olor.

M'agrada olorar les flors.

Les flors fan bona olor.

El pastís olora bé.❌
El pastís fa bona olor.✅

Olores malament. No t'has dutxat?❌
Fas pudor. No t'has dutxat?✅

PARLA CATALANA

LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bona Nit

Llista de refranys

oracions coordinades

abans / avanç / avenç

Bon Dia