Ser de bona menaTambé: SER DE BONA FUSTA
En castellà: SER DE BUENA CEPA