conte / comte / compte

▶️ Conte, del verb contar, és sinònim de rondalla

La mare m'explicava contes per dormir.


▶️ Comte, és el títol nobiliari: 

El comte de Barcelona.


▶️ Compte, acció de comptar, càlcul d'una quantitat: 

He perdut el compte dels cops que li he dit que avisi quan arriba tard.

Un compte corrent. 


🔹També és habitual com a interjecció, per dir alerta

Compte, no caiguis!


PARLA CATALANA

LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bon Dia

Bona Nit

Llista de refranys

complement de règim verbal

Paraules amb dièresi en català