conte / comte / compte

▶️ Conte, del verb contar, és sinònim de rondalla

La mare m'explicava contes per dormir.


▶️ Comte, és el títol nobiliari: 

El comte de Barcelona.


▶️ Compte, acció de comptar, càlcul d'una quantitat: 

He perdut el compte dels cops que li he dit que avisi quan arriba tard.

Un compte corrent. 


🔹També és habitual com a interjecció, per dir alerta

Compte, no caiguis!


PARLA CATALANA

LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bona Nit

abans / avanç / avenç

Llista de refranys

Bon Dia

Paraules amb dièresi en català