apretar > estrènyer, prémer, polsar, pitjar, pressionar, tocar, collar, tibar, cremar, picar

 ▶️ APRETAR té diferents equivalents en català.

🔹Si ens referim a 'apretar' un botó, podem usar PRÉMER, POLSAR, PITJAR o PRESSIONAR. Si es tracta d'una pantalla tàctil també la podem TOCAR, a més dels verbs esmentats (+INFO)

🔹Altres usos: ESTRÈNYER, COLLAR, TIBAR, ANAR JUST, CREMAR, PICAR

Es van estrènyer entre els braços.

El meu cap de feina em colla/pressiona perquè faci més hores.

Aquesta samarreta em tiba/va justa i no m'agrada.

Ara el sol crema/pica més.PARLA CATALANA


LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bona Nit

Bon Dia

Llista de refranys

Acudits en català

abans / avanç / avenç