Paraules que el castellà ha pres del català

▶️ Mots catalans al castellà? Vols dir? Doncs sí. El castellà conté més de 300 paraules originàries del català. Les més rellevants serien les següents:

🔹añorar 

El verb añorar castellà és agafat del català enyorar, mot que ja feia servir Ramon Llull al segle XIV.

🔹avería

Amb el significat de ‘dany (de mercaderies, d’aparells…)’, avería és un manlleu del català avaria, documentat a mitjans del segle XIII.

🔹chafardero

Ve de xafarder del segle XIX, una paraula que prové de safaretger, del qual deriva safareig del segle XIII, perquè als safareigs públics s’hi anava a rentar la roba, però també a xerrar i a tafanejar. D'aquí també venen les expressions fer safareig i haver-hi safareig.

🔹chuleta

Ve de xulleta, diminutiu de xulla documentat des del segle XV (‘costella’ o ‘cansalada’), mot encara ben viu al País Valencià. També fa referència col·loquialment als apunts que serveixen per copiar en un exàmen. En aquest cas, en català fem servir xuleta, tot i que la normativa encara no l'accepta.

🔹clavel

Agafat directament de clavell, que està documentat en català ja a finals del segle XIV.

🔹cohete

Agafat de coet, documentat en català des de mitjans del segle XV.

🔹correo

El català va copiar el corlieu francès al segle XII i el va modificar fins l'actual correu, i el castellà va copiar la forma catalana canviant l'última vocal.

🔹faena

En català actual feina, però en l'antic era faena, ja al segle XII, i el castellà el va copiar. El mot faena continua ben viu al País Valencià i Terres de l'Ebre, per exemple.

🔹forastero

Ve del català foraster, documentat ja al segle XIV.

🔹guante

Agafat de guant. Documentat ja al segle XIII.

🔹macarra

Es creu que procedeix del francès i que va passar al català com a macarró. I d’aquí es va transformar en el castellà macarra, que és la paraula que també fa servir el català en les situacions informals.

🔹manjar

En castellà un manjar és un àpat exquisit. Precisament aquest mot ve del català menjar. Pel que es veu, la cuina catalana ja tenia fama antigament de ser molt millor que la castellana.

🔹mercería

En català merceria deriva de mercer, però es veu que en castellà mercero deriva de mercería. La paraula mercer està documentada ja al segle XIII.

🔹molde

Del català antic motle (segle XIII), forma encara viva al País Valencià i a les terres de l’Ebre. Actualment, motlle.

🔹muelle

En la seva accepció marítima ve directament de moll.

🔹orgullo

Ve directament d'orgull.

🔹panoli

Aquest mot ve de pa en oli, i ja hi era al segle XVI. A més de ser el nom d'una coca de Tortosa, panoli té el significat figurat de ximple o beneit.

🔹papel

Ve directament de paper.

🔹petar

El verb petar ve de pet i ja es feia servir al segle XVII. El castellà l'ha pres recentment.

🔹picaporte

Del català picaporta, consolidada en la parla al segle XIX. El castellà tenia aldaba, però va afegir-hi picaporta amb el significat corresponent català: peça de ferro penjada en una porta que serveix per trucar.

🔹pincel

Del català pinzell, que ja es feia servir al segle XIV.

🔹quijote

Sí, quijote és un catalanisme. Ve de cuixot, derivat de cuixa, ja documentat al segle XIII.

🔹reloj

Mot agafat del nostre rellotge que el tenim des del segle XIV.

🔹salvaje

Del català salvatge, ja documentat al segle XIII.

🔹viaje

Del català viatge, ja documentat al segle XIII.


❗Ara bé, dit tot això, hem d'entendre que aquests catalanismes al castellà són el resultat d'una influència més o menys normal al llarg de diversos segles. En aquest mateix context el català conté castellanismes molt arrelats, alguns acceptats per la normativa i d'altres no. 

Amb tot, en les darreres dècades el català ha patit una influència desproporcionada i antinatural del castellà que la converteix en una llengua matussera. Per això, cal ser curosos i respectar, sense dogmatismes, cert, però sense deixadesa, el català tal com és. 

Podem evitar els castellanismes no normatius lletjos i els que són totalment prescindibles. En comptes de copiar sempre el castellà, podem usar el català col·loquial i les seves locucions, dites i refranys. D'aquesta manera dignificarem la nostra parla i la nostra personalitat. A més, qualsevol dubte que tinguem la podem resoldre i així conferir qualitat a la nostra llengua. 

Darrerament, hi ha molt de debat sobre com ha de ser el nostre català. Alguns són molt puristes i d'altres demanen més flexibilitat. El parlant pot veure's confús amb tanta opinió i, per aquest motiu, he fet un article per ajudar-te a crear el teu propi estil.

PARLA CATALANA

LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bona Nit

abans / avanç / avenç

Llista de refranys

Bon Dia

Paraules amb dièresi en català