sintagmes

▶️ Les oracions estan formades principalment per dos sintagmes:

sintagma nominal (de vegades fa de subjecte)
sintagma verbal (sempre fa de predicat)

🔹Les oracions es poden estructurar també en altres unitats més petites.


PARLA CATALANA