sintagmes

▶️ Les oracions estan formades principalment per dos sintagmes:

sintagma nominal (de vegades fa de subjecte)
sintagma verbal (sempre fa de predicat)

🔹Les oracions es poden estructurar també en altres unitats més petites.


PARLA CATALANA

LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bon Dia

Bona Nit

Llista de refranys

abans / avanç / avenç

Llista de locucions i frases fetes