sinó / si no

DIFERÈNCIES ENTRE SINÓ I SI NO

▶️ Sinó
 és una sola paraula, una conjunció adversativa que generalment indica oposició entre els elements que posa en relació.

"No has de parlar amb aquesta professora, sinó amb l’altra".

"No li ha dit que marxés, sinó que es quedés".

🔹Altres usos:

"No solament era treballadora, sinó que sabia delegar".

"No té sinó un fill".

"Per a què serveixen els amics sinó per ajudar?".

▶️ Si no, en canvi, és un conjunt de dues paraules: la conjunció condicional si i l’adverbi de negació no. El no té la funció de negar l’oració condicional.

"Si no es feia allò, què es podia fer?".

"Canta; si no, m’entristeixo".
(Canta; si no cantes, m'entristeixo)

"Heu d'anar cap a casa; si no ho feu, el pare s'enfadarà".

"Si no ens tornem a veure demà, us trucaré el cap de setmana".

PARLA CATALANA

LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bona Nit

abans / avanç / avenç

Acudits en català

Bon Dia

Adjectius del caràcter humà