sinó / si no

DIFERÈNCIES ENTRE SINÓ I SI NO

▶️ Sinó
 és una sola paraula, una conjunció adversativa que indica oposició entre els elements que posa en relació.

"No has de parlar amb aquesta professora, sinó amb l’altra".

"No li ha dit que marxés, sinó que es quedés".

▶️ Si no, en canvi, és un conjunt de dues paraules: la conjunció condicional si i l’adverbi de negació no. El no té la funció de negar l’oració condicional.

"Què es podia fer, si no es feia allò".

"Canta; si no, m’entristeixo".

"Heu d'anar cap a casa; si no ho feu el pare s'enfadarà".

"Si no tornem a veure'ns demà, us trucaré el cap de setmana".

PARLA CATALANA

LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bona Nit

Bon Dia

Llista de refranys

Llista de locucions i frases fetes

oracions coordinades