res / gens

DIFERÈNCIES ENTRE RES I GENS 

▶️ El pronom res que equival a cap cosa i es fa servir també quan parlem de coses comptables. Per exemple:

"No m'ha dit res".

"No fa res del que li ordenen".

"No ha ficat res a la caixa".

"No hi ha res que pugui fer per tu".

▶️ En canvi, gens és un adverbi que equival a cap grau o cap quantitat i es fa servir també per a coses no comptables. Per exemple:

"No va ser gens educat; ens va fer fora de mala manera".

"No té gens de tolerància".

"No parla gens d'anglès".

"Això no m'agrada gens".

"No queda gens d'oli".

▶️ En tots els casos esmentats fins ara, és necessari la presència del activador negatiu no. Ara bé, en oracions interrogatives i condicionals, res i gens signifiquen tot just el contrari.

🔹En el cas de resalguna cosa. Per exemple:

"Voleu res?".

"Necessites res?".

"Sabeu res de l'avi?".

"Si hi ha res que pugui fer per tu, m'ho dius".

"Si saps res de nou, truca'm".

🔹En el cas de gensalgun grau o alguna quantitat. Per exemple:

"Tens gens d'oli?".

"Tindràs gens de paciència per aguantar?".

"Si fa gens de fred et posaràs malalt".

"Si li venia gens de gana, menjava fruita seca".

PARLA CATALANA