res / gens

DIFERÈNCIES ENTRE RES I GENS 

▶️ El pronom res equival a cap cosa i es fa servir quan parlem de coses comptables. Per exemple:

"No m'ha dit res".

"No fa res del que li ordenen".

"No ha ficat res a la caixa".

"No hi ha res que pugui fer per tu".

▶️ En canvi, gens és un adverbi que equival a cap grau o cap quantitat i es fa servir per a coses no comptables. Per exemple:

"No va ser gens educat; ens va fer fora de mala manera".

"No té gens de tolerància".

"No parla gens d'anglès".

"Això no m'agrada gens".

"No queda gens d'oli".

▶️ En tots els casos esmentats fins ara, és necessari la presència de l'activador negatiu no. Ara bé, en oracions interrogatives i condicionals, res i gens signifiquen tot just el contrari.

🔹En el cas de resalguna cosa. Per exemple:

"Voleu res?".

"Necessites res?".

"Sabeu res de l'avi?".

"Si hi ha res que pugui fer per tu, m'ho dius".

"Si saps res de nou, truca'm".

🔹En el cas de gensalgun grau o alguna quantitat. Per exemple:

"Tens gens d'oli?".

"Tindràs gens de paciència per aguantar?".

"Si fa gens de fred et posaràs malalt".

"Si li venia gens de gana, menjava fruita seca".

PARLA CATALANA

LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bona Nit

abans / avanç / avenç

Acudits en català

Bon Dia

Adjectius del caràcter humà