fondo / fons

QUAN USEM FONDO I FONS?

▶️ Fondo
pot ser:

🔹un adjectiu que indica profunditat física:

un plat fondo
la part fonda de la piscina

🔹un adverbi que equival a profundament:

respirar fondo

▶️ Fons és un nom invariable que designa la part més inferior d'un recipient o d'un riu, estany, llac, etc:

el fons d'una olla
el fons d'un pou
el fons del mar

▶️ També podem fer servir les següents expressions figuratives:

tocar fons
tenir bon fons com a persona
tenir bon fons com a esportista
fons d'amortització, d'inversió, de pensions, etc

▶️ Per acabar, existeix la locució a fons, que significa 'profundament, no superficialment'. 

Estudiar a fons un assumpte.

PARLA CATALANA

LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bona Nit

Llista de refranys

oracions coordinades

abans / avanç / avenç

Bon Dia