alçada / altura / altitud

DIFERÈNCIES ENTRE ALÇADA, ALTURA I ALTITUD

▶️ Quan parlem d'alçada ens referim a la dimensió vertical d'un ésser viu:

"Quina alçada fa el teu fill?".

"Amb aquesta alçada l'elefant no passarà per la porta".

▶️ En canvi, altura és la distància vertical entre un punt i un altre que fa de referència, per tant, ens referim a la posició:

"El quadre és a una altura de metre i mig del terra".

"L'home va caure des d'una altura de 8 metres".

"Has de posar el mirall a una altura de mig metre respecte el moble".

🔹Per tant, si jo tinc una alçada d'1,75 m i poso a sobre del meu cap un dau, aquest dau serà a una altura del terra de 1,75 m.

Recordeu❗

Alçada > dimensió vertical d'un ésser viu. 
Altura > distància vertical entre un punt i un altre que fa de referència. Ens referim a la posició.
Bé, en comptes de gots semblen cucurutxos, oi?😂

▶️ Aquí cal fer una breu explicació sobre la paraula alçària. Segons la normativa, alçària fa referència a la dimensió vertical de qualsevol cos, sigui un ésser viu o no. Podríem dir que un nen té alçada i alçària, però un edifici només té alçària. Tot i això, alçària no ha aconseguit arrelar a la llengua i acostumem a usar alçada per a éssers vius i per a qualsevol cos susceptible de tenir una dimensió vertical. 

▶️ Quan parlem en sentit figuratiu, sempre hem d'usar altura:

"M'has de deixar al carrer Pere IV a l'altura del centre comercial".

"No ha estat a l'altura de les circumstàncies".

"El meu déu és a les altures".

🔹 Només en l'expressió "a aquestes altures de la pel·lícula" podem usar indistintament tots dos termes, per causa de la seva ambigüitat.

▶️ Quan es referim a un lloc elevat, també utilitzem altura.

"Des d'aquella altura dominàvem tota la ciutat".

▶️ Pel que fa a altitud, aquest mot es refereix a l'altura d'un punt de la Terra respecte al nivell del mar. Per exemple, en el cas de les muntanyes.

"La Pica d'Estats té 1.143 metres d'altitud i és la muntanya més alta de Catalunya".


PARLA CATALANA

LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bona Nit

abans / avanç / avenç

Adjectius del caràcter humà

Bon Dia

Acudits en català