alçada / altura

DIFERÈNCIES ENTRE ALÇADA I ALTURA

▶️ Quan parlem d'alçada ens referim a la dimensió vertical d'un ésser viu:

"Quina alçada fa el teu fill?".

"Amb aquesta alçada l'elefant no passarà per la porta".

▶️ En canvi, altura és la distància vertical entre un punt i un altre que fa de referència, per tant, ens referim a la posició:

"El quadre és a una altura de metre i mig del terra".

"L'home va caure des d'una altura de 8 metres".

"Has de posar el mirall a una altura de mig metre respecte el moble".

🔹Per tant, si jo tinc una alçada d'1,75 m i poso a sobre del meu cap un dau, aquest dau serà a una altura del terra de 1,75 m.

Recordeu❗

Alçada > dimensió vertical d'un ésser viu. 
Altura > distància vertical entre un punt i un altre que fa de referència. Ens referim a la posició.
Bé, en comptes de gots semblen cucurutxos, oi?😂

▶️ Aquí cal fer una breu explicació sobre la paraula alçària. Segons la normativa, alçària fa referència a la dimensió vertical de qualsevol cos, sigui un ésser viu o no. Podríem dir que un nen té alçada i alçària, però un edifici només té alçària. Tot i això, alçària no ha aconseguit arrelar a la llengua i acostumem a usar alçada per a éssers vius i per a qualsevol cos susceptible de tenir una dimensió vertical. 

▶️ Quan parlem en sentit figuratiu, sempre hem d'usar altura:

"M'has de deixar al carrer Pere IV a l'altura del centre comercial".

"No ha estat a l'altura de les circumstàncies".

"El meu déu és a les altures".

🔹 Només en l'expressió "a aquestes altures de la pel·lícula" podem usar indistintament tots dos termes, per causa de la seva ambigüitat.

▶️ Quan es referim a un lloc elevat, també utilitzem altura.

"Des d'aquella altura dominàvem tota la ciutat".

PARLA CATALANA

LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bona Nit

Bon Dia

Llista de refranys

100 frases històriques en català

abans / avanç / avenç