Trobar la manera

En castellà: COGER EL TRANQUILLO