Fer un bisbe


En castellà: HACER FILIPINOS, HACER UN BISBÍS

Els romans donaven molta importància a aquesta coincidència i li deien fer un bis (bis>dues vegades). Per un procés de deformació ens ha quedat bisbe i, per tant, fer un bisbe. Una altra cosa és l'altre bisbe del llatí episcŏpu>bispe>bisbe, que és el títol religiós.

LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bona Nit

Llista de refranys

oracions coordinades

abans / avanç / avenç

Bon Dia