Què és la doble negació?

▶️ Amb les paraules cap, enlloc, mai, ningú, res, tampoc; i amb frases començades amb ni, es pot fer servir la doble negació. Això significa utilitzar la partícula no com a reforç.

Cap dels seus amics no ho va entendre.

Enlloc no l'han vist.

Mai no ha viatjat amb avió.

Ningú no ha portat els mapes.

Res no és gratuït.

Tampoc no van venir.

Ni l'un ni l'altre no en saben res.

🔹També es pot fer servir en expressions com en ma vida, en ta vida.

En ta vida no ho veuràs.

▶️ La tradició lingüística sempre ha estat fer servir aquest no, però la normativa va acabar acceptant la seva eliminació. Ara per ara, el seu ús és optatiu, tot i que molt recomanable. Els trets propis i singulars del català haurien de protegir-se i fomentar-se.

PARLA CATALANA