Què és la doble negació?

▶️ Amb les paraules cap, enlloc, mai, ningú, res, tampoc; i amb frases començades amb ni, es pot fer servir la doble negació. Això significa utilitzar la partícula no com a reforç.

Cap dels seus amics no ho va entendre.

Enlloc no l'han vist.

Mai no ha viatjat amb avió.

Ningú no ha portat els mapes.

Res no és gratuït.

Tampoc no van venir.

Ni l'un ni l'altre no en saben res.

🔹També es pot fer servir en expressions com en ma vida, en ta vida.

En ta vida no ho veuràs.


PARLA CATALANA

LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bona Nit

abans / avanç / avenç

Acudits en català

Bon Dia

Adjectius del caràcter humà